Tulosta

Laitan tähän 3 eri käännöstä, jotka valaisevat salaisuuden sanoman perustusta.  

1.Tim.3: 16. Ja tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus: Hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut Hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen.  

Raamattu Kansalle, sama. Tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus: Hän ilmestyi lihassa, hänet osoitettiin vanhurskaaksi Hengessä, hän näyttäytyi enkeleille, häntä julistettiin pakanoiden keskuudessa, häneen uskottiin maailmassa, hänet otettiin ylös kirkkauteen.  

Arameankielinen.  Ja todellakin; suuri on tämä puhtauden salaisuus, joka paljastettiin lihassa ja vanhurskautettiin hengen kautta, ja näyttäytyi enkeleille ja julistettiin kansakuntien keskuudessa, ja uskottiin maailmalle, ja kohosi ylös kirkkaudessa!  

 

Tuo edellä olevan tuntuu ehkä vaikeasti ymmärrettävältä, mikä siinnä on se salaisuus, joten laitan tähän seuraavaksi kohdan, joka alkaa avata sitä, jota taaskaan maailma ei ymmärrä.  

1.Joh.4: 2. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; 3. ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.  

Arameankielinen on ehkä selvempi.  

Tämän kautta te tunnistatte Jumalan hengen; jokainen henki, joka tunnustaa, että Jeshua on se lihaksi tullut Messias, se on Jumalasta. 3. Ja jokainen henki, joka ei tunnusta, että Jeshua on tullut lihassa, se ei ole Jumalasta, vaan tällainen on sen valheen messiaasta, josta te olette kuulleetkin, että hän tulee, ja se on tästä maailmasta. 

 

Tunnustus siis tarkoittaa, että Jeesus on tunnustettava Mooseksesta alkaen, läpi VT:n ennustettuna luvattuna Voideltuna Hallitsijana = Messiaana, joka vapauttaa maailman synnistä verellään.  

Hän on Jumalan ainoa poika, joka nyt istuu Isän oikealla puolella. 

Hän ei ole ylienkeli Mikael, vaan on Jumalan kolmiyhteyden ilmentymä, Lunastajana ja Vapahtajana. 

Maailmassa on jo eksytyksen henki, joka julistaa ”kyllä Jeesus on Kristus”, mutta tämä henki ei tunnusta sitä, mitä tuossa edellä kerroin tunnustuksen tarkoittavan. 

 

Jos Jumala suo, niin viikon kuluttua tutustutaan seuraavaan Jumalan salaisuuteen. 

Olkaa siunatut Jeesuksen Messiaan (kreik. Kristuksen) nimessä ja veressä. 

Toivoo kanssamatkaajanne.