Tulosta

Menen jakeet pala palalta.

5. Se, joka voittaa:

Nykyään moni selittää, ettei rakkauden Jumala voi tuomita ketään kadotukseen, vaan kaikki pääsee taivaaseen.

Tässä on kuitenkin ehto, jonka Jeesus itse ilmoittaa, sen ehdon Hän sai Isältä.

Ehtoa seuraavien lupausten edellä ei sanota, että kaikki, vaan, vain voittajat.

 

puetaan siis valkoisiin vaatteisiin

Tässä luvataan pukea, ei itse pukeuduta, niihin valkeisiin vaatteisiin. 

enkä minä pyyhi pois hänen nimeään elämän kirjasta

Sitten tulee iäisyyden kannalta ratkaiseva lupaus.

Nimeä ei pyyhitä Elämän Kirjasta.

Tästä näemme, että Jumalan omien nimet ovat siellä

Sekin näkyy kohdassa, että se voidaan pyyhkiä pois, jos jätämme Jeesuksen, tai elämme itsepetoksessa, niin että vaellamme synnissä, ja kuvittelemme Taivaassa hyväksyttävän tämän.

 

ja minä tunnustan hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä.

Eikös tuntuisi täydelliseltä jo valkeat vaatteet, ja nimi elämän kirjassa, nuo kaksi.

Tässä tulee vielä Jumalallinen kolmas kerta.

Jeesus tunnustaa sinun nimesi Isän, ja Hänen enkeliensä edessä.

Kun seuraavan kerran olet henkisesti maassa, niin yritä muistaa nämä 3 asiaa.

Ensimmäinen; Jeesus antaa sinulle valkeat vaatteet, joissa voit käyskennellä Hänen kanssaan, Toinen; Nimesi on elämän kirjassa.

Kolmas; Jeesus tunnustaa nimesi Isän, ja Hänen enkeliensä edessä.

 

6. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki sanoo seurakunnille. 

Tässä on taas sanonta, joka tarkoitti kuulemista ja kuullun tottelemista.

Ei siis tarkoita pelkkää kuulemista, vaan kuultua sanaa on toteltava.

Nämä ohjeet Jeesus lähetti seurakunnille toteltavaksi.

Mitä henki srk:lle sanoo?

Joh.14: 26. Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut." 

Kuka puhuu Ilmestyskirjassa?

Sehän selvisi jo heti Ilmestyskirjan alussa, Jeesus puhuu.

Kun Hän puhuu, niin silloin tuo kohta, kuuluu tähän.

Tämä osoittaa Ilm.kirjan lukeminen on Jeesuksen tahto, koska Hän puhuu siinnä.

 

Jos Jumala suo, niin noin viikon kuluttua tavataan täällä.

Olkaa Siunatut, Jeesuksen meidän Herramme nimessä ja veressä.