Tulosta

Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan

Tulee tarkka osoite, kenelle sanat tarkoitettu, mutta silti vaikea ymmärtää.

Usein puhutaan, että Jumala aina vain hellästi hoivaa, mutta mitä Jumala sanoo?

Kohdassa näkyy meidän vajavainen ymmärryksemme.

 

minä nuhtelen,

Jos olisimme täydellisiä ja synnittömiä, niin mitä nuhtelemista meissä olisi.

Jumala ei aloita ruoskalla opetusta heillekään, jotka ovat Elämän tieltä poikenneet.

Näimme kuinka, Laodikea tiesi miten kuuluu elää, mutta olivat unohtaneet rikastuttuaan.

 

ja kuritan.  

Jumala ei sano kurittavansa Laodikealaisia, heidän rikkomustensa vuoksi, vaan koska pitää heitä rakkaina.

Siinnä on syy, miksi Hän kurittaa, mutta ei hylkää, ei edes uhkaa siirtää lampunjalkaa pois paikaltaan.

Laodikealle ei tule uhkauksia, kuten tuli Efesolle, ja Tyatiralle.

Kurittaminen on eri maissa ymmärretty kyseisen kulttuurin mukaan.

Usein ajatellaan kurituksen aina olevan kovaa lyömistä, myös Jumalan kurituksen.

Moni uskoo Jumalan toimivan vain lähinnä rankaisemalla, ei rakkaudella.

Olen elämäni aikana huomannut, että kotikasvatuksella voi olla vaikutusta myös Jumalan rakkauden ymmärtämiseen.

Ankaran isän kurissa kasvaneen, on aikuisenakin vaikeaa käsittää Jumalan rakkautta.

Ankaran äidin kurissa kasvaneen, on aikuisenakin vaikea käsittää seurakunnan rakkautta.

Joskus nykyäänkin monet vanhemmat puhuvat ylpeillen ”meillä ei vitsaa ole säästetty, eikä säästellä”.

Miksi samat ihmiset odottaa Jumalan kohtelevan heitä lapsinaan lempeästi, kun eivät kohtele omia lapsiaankaan lempeästi?

Jumalan kuritus ei ole aina lyömistä, Hänellä on paljon hyvinkin lieviä keinoja, ja niin pitäisi olla meillä ihmisilläkin, oli kyse lapsista tai muista ihmisistä.

Säännöt mitä saa tehdä ja mitä ei, ovat jo kuria, ilman ruumiillista kuritusta.

Se on väärä käsitys, että vain ruumiillinen kuritus ja rangaistukset, ovat kuria.

Tiedän monien elävän pelossa, miten kovasti Jumala taas rankaisee.

Samoin kaikki vastoinkäymiset koetaan hyvin usein Jumalan rangaistuksina.

Hyvä lukijani, Jumala rakastaa sinua, ja tahtoisi sinut nähdä kerran Taivaassa.

Hän haluaa sinun pysyvän aina Hänen omanaan, ja siksi joskus joutuu nuhtelemaan, ja asettamaan rajuoja meille vajavaisille ihmisille.

 

Ole siunattu Jeesuksen Kristuksen Nimessä ja Veressä.

Tapaamme viikon kuluttua, jos Jumala suo.