Tätä väitettä kuulee usein, ettei Jumalan Sana pidä paikkaansa.

Tiedän ihmisiä, jotka ovat luopuneet uskosta, ja ilmoittaneet syyksi, ettei Jumalan Sana pitänyt paikkaansa.

Katsotaan, onko näin, mutta otan ensin mitä Jumala itse sanoo Sanastaan, ja Sanan arvovallasta.

Joh.1:1 Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. 2. Hän oli alussa Jumalan luona. 3. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.

Luomistapahtumassa joka kerta on ”Jumala sanoi.”

Hän siis loi Sanallaan maailman ja koko avaruuden.

Raamatussa on erittäin monta kertaa ilmoitettu Jumalan sanoneen jotain, esimerkiksi profeetat aloittivat usein, ”Näin sanoo Herra”.

Toteutuuko Jumalan mielestä Hänen Sanansa?

Jer.1:12. Herra sanoi minulle: "Sinä olet nähnyt oikein, sillä minä valvon, että minun sanani toteutuu."

Kuuluiko Jumalan Sana vain ”Raamatun aikaan”?

Luuk.21:33. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.

Matteuksessa ja Markuksessa löytyy sama ilmoitus.

Vieläkö Jumalan Sana on olemassa lopun aikana, ja missä asemassa?

Ilm.19:11 Minä näin taivaan avoinna: valkoisen hevosen, jonka selässä oli istuja. Hänen nimensä on Uskollinen ja Totuudellinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaasti. 12. Hänen silmänsä olivat kuin tulen liekki, hänen päässään oli monta kruunua, ja häneen oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. 13. Hän oli pukeutunut vereen kastettuun viittaan, ja hänen nimensä on Jumalan Sana.  

Otan nyt esimerkkinä kolme kohtaa, ehkä yleisintä, joihin usein vedotaan, ja kun nähdään ettei usein käykään näin, niin petytään, ja jätetään Jeesus.

Katsotaan samalla mitä siinnä tosiaan on sanottu.

Mark.16:17. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, 18. nostavat käsin käärmeitä. Jos he juovat jotakin kuolettavaa, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä tulevat terveiksi."

Pietari kertoi Jopen tapahtumista, hän sanoi yhdessä kohtaa näin.

Apt.11:14. Hän puhuu sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut, sinä ja koko sinun perhekuntasi.'

Sitten Paavali ja Silas sanoivat vanginvartijalle.

Apt.16:31. He vastasivat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi."

Otan nuo esimerkit, ja hieman selvennän niitä.

Markuksen tapauksessa on kyse merkeistä, jotka seuraavat, uskovia, eikä siinnä sanota tämän olevan käytäntö joka tilanteessa, ja jokaiselle uskovalle.

Kovin harvalla uskovalla on voimaa ajaa ulos riivaajia, mutta kielillä puhuu aika moni uskova.

En usko monen voivan nostaa kesällä lämpimällä elävää kyytäkään, eikä taitaisi moni selvitä hengissä, vaikka AIV- liuoksen juomisesta.

Jokainen tietää, ettei Jumala paranna kaikkien kautta sairaitakaan.

Uskovatkin sairastuvat, ja voivat kuolla sairauksiin.

Näitä kaikkia olen kyllä nähnyt tapahtuvan jo ennen uskoon tuloani, ja sen jälkeenkin.

Tiedän siis Jumalan merkkien toteutuvan, silloin, ja vain silloin kun Jumala niin hyväksi näkee.

On kaksi eri asiaa tapahtua merkkejä, tai olla valitseva käytäntö, ja nämä ovat merkkejä, kuten siinnä sanotaan.

Ei selitetä niitä uskovan arkipäiväksi, niin ei usko horju oman väärän tulkinnan vuoksi.

Sitten nuo perhekuntien pelastumislupaukset.

Kohdissa käy hyvin selväksi niiden koskevan vain kyseisiä tapauksia, ja niissä mainittuja perhekuntia, ei läpi maailmanajan kaikkia uskovien perhekuntia.

Jokainen uskova tietää sen jo tuttavapiiristään, yleensä jo omasta perhekunnastaankin, ettei kaikkien uskovien koko perhekunta tule uskoon, jos yksi tulee.

Tiivistettynä, koko aihe.

Se mikä näyttää siltä, ettei Jumalan Sana pidä paikkaansa, johtuu yksinkertaisesti siitä, ettei ole oikein ymmärretty mitä Jumalan Sana sanoo, tai on ymmärretty väärin.

Jumalan Sana pitää paikkansa, mutta vain juuri sellaisena jona Jumala on sen tarkoittanut, ei sellaisena, kuin me haluaisimme sen tarkoittavan.

Luetaan Raamattua rukoillen, ja otetaan vastaan Jumalan sanan opetusta.

Oppikaamme tuntemaan meidän Herraamme yhä paremmin.

 

Toivoo eräs kanssamatkaajanne Kaidalta tieltä.