Mitä Jeesus todellisuudessa tarkoitti, kun käski kääntää toisen posken?

Ps.3:8. Nouse, Herra! Pelasta minut, Jumalani!

Tämän alkuosan jakeesta käsittelin jo viikko sitten, ja nyt käsittelen loput jakeesta.

 

Sinä lyöt kaikkia vihollisiani poskelle, sinä murskaat jumalattomien hampaat.

Sinä lyöt kaikkia vihollisiani poskelle,

Tähän liittyy kohta, jossa Jeesus käskee kääntämään toisen posken, kun joku lyö toiselle.

Poskelle lyönnin tarkoitus oli siihen aikaan, että lyöjä osoitti kohteen olevan alempiarvoinen.

Se ei ollut tarkoitettu vahingoittavaksi, siihen riitti vain ”läpsäys”.

Poskelle lyönnillä siis vain osoitettiin ylemmyyttä.

Sen ajan ihmiset ymmärsivät opetuksen sisällön, että ei pidä kilpailla, kuka on mahtavin, vaan jos joku haluaa olla mahtava, niin antaa hänen olla.

Jeesuksen neuvo kääntää toinen poski oli siis kehoitus nöyryyteen.

Tätä Suomalainen kulttuuri ei tuo esiin.

Koko tämän asian avaaminen olisi liian laaja aihe, tällaiseen lyhyeen blogiin.

sinä murskaat jumalattomien hampaat.

Hampaitten murskaamisella tarkoitettiin siihen aikaan vihollisen sellaisen voiman kukistamista, joka voi vahingoittaa meitä, sitä verrattiin pedon hampaisiin.

Kyseessä on siis sen ajan värikäs kuvainnollinen puhe, ei siis kirjaimellinen.

Tässä on esimerkki myös meille, kuinka ”murskaamme Jumalan ja meidän vihollisten hampaat”.

”Murskausvälineet” löytyvät Jumalan Sanasta.

”Ei väellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot” Sakarias4:6.

Kun joudut vainon ja vaikeuksien kohteeksi uskon tähden, niin anna Pyhän Hengen ohjata, kuinka silloin tulee toimia, älä taistele, niinkuin "liha" kehoittaa!

Tällaisia hyviä elämänohjeita, ja Jeesuksen opetuksen ”avauksia” on Psalmeissa.

Näemme taas täällä tai missä Herramme haluaa meidän näkevän, ilmeisesti viikon kuluttua.

 

Toivoo Eräs Elämän Erämaan Jeesuksen Ikeen Kantaja.

Käyttöoikeutesi eivät riitä kommentointiin