Ps.4:3. (alkuosa) Ihmiset, kuinka kauan minun kunniaani loukataan?

Tämä on asia joka kohtaa toisia ihmisiä enemmän, ja toisia vähemmän.

Samoin jotkut ovat herkempiä kokemaan loukkauksena asioita joita toiset eivät pidä minään.

On myös ihmisiä, jotka nauttivat muiden ihmisten loukkaamisesta.

Jotkut ovat saaneet kokea elämän kolhimista jo lapsuudesta asti, kuten koulukiusaamisena, joskus jopa vanhempiemme taholta.

Monelle on voinut syntyä tunne elämän haavoja, jotka pahimmassa tapauksessa seuraavat läpi elämän.

Toisia pilkataan joko syntyperän, jonkin vajavaisuuden, tai muun itsestä riippumattoman syyn vuoksi.

 

Sitten ehkä yleisin maailmassa oleva pilkan ja vainon syy, on usko Jeesukseen.

Sen on Jeesus ilmoittanut jo etukäteen, kun Hän sanoi, että autuaita olette te, kun ihmiset teitä minun tähteni vainoavat.

Hän joutui kokemaan kunniaansa loukattavan, mutta Hän ei taistellut kunniansa puolesta, vaan jätti kaiken Isän käsiin.

Tässä Psalmin kohdassa näkyy myös uskovien kunnian loukkaaminen, mutta erikoisesti Jeesuksen kunnian loukkaaminen.

Ihmiset

Sana ihmiset, tarkoittaa tässä kaikkia ihmislapsia.

kuinka kauan minun kunniaani loukataan?

Monet jotka näkivät, pilkkasivat ristillä olevaa Jeesusta

Aikaisemmin jotkut sanoivat Jeesuksen tekevän voimatekoja Beelsebubin voimalla.

Se oli siihen aikaan suurin mahdollinen loukkaus, jos jonkin sanottiin toimivan paholaisen voimalla.

Beelsebub eli paholainen, käytetään joskus myös nimitystä kärpästen herra.

Jos ihmiset ovat loukanneet Jeesuksen kunniaa, niin ei ole ihme, jos he loukkaavat Jeesuksen omienkin kunniaa.

Ei anneta pilkan ja kunnian loukkaamisen lannistaa, vaan kestetään loukkaamiset, sillä sen palkintona on iankaikkinen elämä.

 

Taivaassa ei enää muisteta koko asiaa, olethan matkalla sinne!

Käyttöoikeutesi eivät riitä kommentointiin