Ps.4:4 (loppuosa)  Herra kuulee, kun huudan häntä.

Tämä voidaan kääntää myös ”kun kutsun Häntä”.

Qumranissa oli ympäri vuorokauden ryhmä, joka luki pyhiä kirjoituksia huutamalla.

He opettivat, että kun Messias tulee, Hän kuulee heidän huutonsa, ja tunnistaa siitä heidät uskollisiksi odottajiksi.

Tässä maininnassa ”Herra kuulee”, profetoidaan toisen kerran Jeesuksen huudoista Golgatalla. Huudot oli profetoitu jo psalmissa 3, ja ne käsittelin puheessani niistä 21.4.2021, ja striimaus löytyy seurakuntaamme sivuilta.

Huudoista on ilmoitettu monessa kohtaa, ja se näkyy olevan Jumalan tapa Raamatussa vahvistaa Jumalan Sana moneen kertaan.

Onhan VT:ssa tuhansittain, ilmoituksia Jeesuksesta, Hänen toiminnastaan ja elämästään.

Nämä psalmien kohdat ovat Hänen kuolemaansa liittyviä.

Otan tässä lisäksi huudon Lasaruksen haudalla, johon Golgatan lisäksi jae viittaa, ja jossa Jeesus sanoo Jumalan kuulevan Häntä.

Nimen Lasarus heprealainen muoto on Eleasar (Jumala auttaa/on auttanut).

Molempia Raamatussa mainittuja Lasaruksia Jumala auttoi suuresti, mutta en mene tässä niihin. Kannattaa lukea Raamatusta, myös ”Rikas mies ja Lasarus”, niin näette, kuinka Jumala lopulta auttoi häntä.

Aina ei apu tule meille eläessämme, mutta Jeesuksen omilla on osa Taivaassa.

Joh.11:41. Niin he ottivat kiven pois. Silloin Jeesus nosti katseensa ylös ja sanoi: "Isä, minä kiitän sinua, että olet kuullut minua. 42. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä sanon tämän, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut." 43. Tämän sanottuaan Jeesus huusi kovalla äänellä: "Lasarus, tule ulos!"

Eräs syy miksi Jeesus mainitsi Lasaruksen nimen, oli se, että kyseessä oli selvästi sukuhauta.

Ilman nimeä sieltä olisi tulleet aikaisemminkin kuolleet ulos, koska huutaja oli Jumalan Poika.

Tämä Psalmin kohta osoittaa kuinka Jumala kuulee sinun tuskaiset huudot, sekä hiljaiset salaiset rukoukset, sydämen huokauksetkin, vaikka monissa hengellisissä piireissä painotetaan äänekästä rukousta.

Tällä lyhyellä tekstillä, haluan rohkaista teitä, jotka huudatte, ja olette huutaneet tuskassanne ja ahdistuksessanne Herran Jeesuksen puoleen, Hän Kuulee huutosi.

Hän on kuullut minunkin monta huutoani, ja kuulee sinunkin.

 

Ole Siunattu Jeesuksen Messiaamme Nimessä ja Veressä!

Käyttöoikeutesi eivät riitä kommentointiin