Ps.4:5 (alku) Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö.

Kirjaimellisesti, ”vihastukaa” tai ”vaviskaa”.

Heprean tekstin mukaan kehoitetaan olemaan varuillaan, ettei synti pääse yllättämään ihmistä.

Sen mukaan sanonnan pääasiat ovat, synti, sen yllättävyys, ja varuillaan olo synnin suhteen.

UT:ssa Paavali viittaa juuri tähän jakeeseen.

Ef.4:26. Vihastukaa mutta älkää tehkö syntiä. Älköön aurinko laskeko vihanne yli. 27. Älkää antako tilaa Paholaiselle.

Vihastumiseen kiinnitti jo alkuseurakunta huomiota, sillä etelämaalaisessa temperamentissa vihastutaan herkästi ja nopeasti.

Polykarpos Smyrnalainen varoitti filippiläisiä, joutumasta vihan valtaan, juuri tällä psalmilla.

Hän kirjeessään filippiläisille luvussa 12 sanotaan näin, Kunhan vain tekisitte niin kuin näissä kirjoituksissa sanotaan, ”vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö”.

Polykarpos oli eräs tunnetuimpia alkuseurakunnan opettajia, ja oli alkujaan apostoli Johanneksen opetuslapsi, kärsien marttyyrikuoleman roviolla.

Jos ihmisellä on vihaa jotakuta kohtaan, hän levittää sitä herkästi ympäristöönsä.

Viha ei saa hallita ihmistä, vaan Jeesuksen rakkauden on oltava se, joka näkyy, ei viha.

Psalmin jae on varoitus katkeruudesta, joka tulee, jos kannamme vihaa, emmekä anna anteeksi.

Viha myös syö ihmistä henkisesti sisältäpäin, ja kasvattaa juuri sitä katkeruuden juurta

Heprealaiskirjeessä on vakava varoitus vihan seurauksista.

Hepr.12:14. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. 15. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta eikä mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä ja monet sen vuoksi saastu,

Vielä yksi tärkeä kohta, johon Psalmin jae viittaa, ja jota ei useinkaan muisteta, vai oletko muistanut uhratessasi?

Matt.5:23. Jos siis tuot lahjaasi alttarille ja siinä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan,

24. niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen, käy ensin sopimassa veljesi kanssa ja mene sitten uhraamaan lahjasi.

Jos vihastumme niin älkäämme jääkö kantamaan vihaa, vaan annetaan anteeksi ainakin 77 kertaa päivässä, kuten Jeessus neuvvoo.

Se on valveilla ollessa kerran joka kahdestoista minuutti, jos on niinkin usein aihetta.

Näistä asioista muistuttaa Herran kehoituksesta vähäinen veljesi.

 

Näemme täällä viikon kuluttua, jos Jumala suo, tai sitten kerran Taivaassa.

Käyttöoikeutesi eivät riitä kommentointiin