Jeesuksen ajan kulttuuria tuntemattomat opettavat Jeesuksenkin pilkanneen ihmisiä.

Se on kuitenkin väärä väite, Jeesus ei pilkannut ketään!

Pilkkaamisesta todisteena käytetään seuraavaa Raamatun kohtaa.

 

Luuk. 13:31. Samalla hetkellä tuli muutamia fariseuksia sanomaan Jeesukselle: "Lähde pois täältä, sillä Herodes tahtoo tappaa sinut."

32. Hän sanoi heille: "Menkää ja sanokaa sille ketulle: 'Tänään ja huomenna minä ajan ulos riivaajia ja parannan sairaita, ja kolmantena päivänä saan työni päätökseen.'

 

Tässä ei ole kuitenkaan kyse vähimmässäkään määrin pilkasta.

Herodeksen ”puolue” = hänen kannattajansa käyttivät tunnuseläimenä kettua.

Joissain vanhoissa kirjoituksissa heistä käytetään nimitystä ”ketut”, eikä suinkaan pilkkamielessä.

Kyse on kuitenkin täysin eri kettulajista, kuin Suomessa.

Sillä on joitain ominaisuuksia, joiden katsottiin edustavan määrätynlaista älyä ja ”voimaa”.

En selitä niitä tässä lähemmin, mutta esimerkiksi sen katsottiin pystyvän jopa kaatamaan muureja, joihin ihminen ei pystynyt.

 

Onhan tällä hetkellä esim. USA:ssa kahdella suurimmalla puolueella eläintunnus, (aasi ja norsu).

Jeesus ei siis pilkkaa ketään kadonnutta lammasta vaan etsii heitä laumaansa.

Luuk. 15:4. "Jos jollakin teistä on sata lammasta ja hän kadottaa niistä yhden, eikö hän jätä niitä yhdeksääkymmentäyhdeksää erämaahan ja lähde etsimään kadonnutta, kunnes löytää sen?

5. Kun hän löytää lampaan, hän nostaa sen iloiten harteilleen,

6. ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille: 'Iloitkaa kanssani, sillä minä löysin lampaani, joka oli kadonnut.'

7. Minä sanon teille: samoin on taivaassa suurempi ilo yhdestä syntisestä, joka kääntyy, kuin yhdeksästäkymmenestäyhdeksästä vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse."

 

Viime sunnuntaina paimenemme painotti Raamatun tuntemisen tärkeyttä.

Olen asiasta täysin samaa mieltä, ja suosittelen jokaista tutkimaan Jumalan Sanaa.

Tällaista tänä lauantaina miettii eräs vähäinen Jumalan Sanan tutkiskelija!