Kenelle

Kangasalan Helluntaiseurakunnan tilaisuuksiin ovat kaikki tervetulleita elämänkatsomuksesta ja uskonnosta riippumatta. Tilaisuudet ovat avoimia ja pääsymaksuttomia.

Mikä "seurakunta" on

Kangasalan helluntaiseurakunta on itsenäinen paikallisseurakunta, joka on osa Helluntaiherätystä. Seurakuntamme jäsenet ovat rekisteröidyn yhdistyksen jäseniä, jonka nimi on "Kangasalan helluntaiseurakunnan kannatusyhdistys ry".

Uudet jäsenet liitetään yhdistyksen vuosikokouksessa, mutta mukaan toimintaan voi tulla koska vain vuoden aikana. Yhdistyksen jäsenyys ei ota kantaa väestörekisterikeskuksen ylläpitämään uskontokuntaan, mutta toivomme ettei jäsenemme kuuluisi yhtä aikaa moneen eri uskonnolliseen yhdyskuntaan vaikka se laillisesti onkin täysin mahdollista.

Miten jäseneksi

Olet tervetullut paitsi mukaan tilaisuuksiin, myös jäseneksi, jos olet ottanut Jeesuksen vastaan omana pelastajanasi ja haluat sen merkiksi ottaa kasteen. Sillä ei ole merkitystä miten ja koska olet tullut uskoon ja onko se tapahtunut yhtäkkiä vai pikkuhiljaa.

Mikä oppi

Helluntaiseurakunta pyrkii noudattamaan uskossa ja elämässä Raamattua. Tunnustamme Raamatun kokonaan Jumalan Sanaksi ja ylimmäksi auktoriteetiksi, eikä meillä siksi ole muita "pyhiä kirjoituksia". Pyrimme tulkitsemaan Raamatun sen itsensä antamilla periaatteilla.

Mikä on oleellisinta

Pelastuminen! Ihminen tulee uskoon, kun hän ottaa Jeesuksen vastaan Vapahtajanaan sydämeensä. Tämä on tietoinen oma päätös. Tunnustamme kristityiksi kaikki Jeesukseen aidosti uskovat yli seurakunta- ja kirkkokuntarajojen.

Kaste

Raamattuun perustuen opetamme myös, että uskoon tullut ottaa vastaan kasteen. Kastaja upottaa hänet kasteessa veteen Jeesuksen nimessä. Upotuskaste oli heti Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen merkki erottautua kulttuurusta, jossa rehottivat väkivalta, noituus, epärehellisyys ja ahneus.

Myös tänään kaste on merkki halusta seurata Jeesusta. Kaste on sitoutumisen osoitus eikä itsessään pelastava teko. Järjestämme upotuskasteen joko seurakunnan kastealtaassa tai jos niin haluat, kesäaikaan myös jossakin kauniista Kangasalan järvistä.

Sakramentit

Ei ole samassa mielessä kuin joissakin kirkkokunnissa. Uskovat kokoontuvat yhteen Sanan opetusta, ehtoollista, rukousta ja keskinäistä yhteydenpitoa varten. Toisen huomioiminen on jokaisen luonnollinen palvelutehtävä.

Pyhä Henki

Otamme todesta Raamatun opetuksen Pyhästä Hengestä. Niin kuin tapahtui Apostolien teoissa, niin edelleenkin Jumala kastaa omansa Pyhällä Hengellä. Pyhän Hengen kaste on lahja Jumalalta ja antaa voiman kertoa Jeesuksesta.

Yliluonnollista

Pyhän Hengen kautta saadaan myös yliluonnollisia armolahjoja: ”Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta; toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä; toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä;toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä.” (1.Kor.12:8-10) Näitä Hengen lahjoja voidaan saada ja käyttää nykyisinkin.

Rahoitus

Seurakunnan toiminnassa tarvittavat varat saadaan kokonaan vapaaehtoisista lahjoituksista. Suuri osa tominnasta perustuu vapaaehtoiseen talkootyöhön. Myös monet kertaluonteiset projektit kuten nuorten leirit ulkomailla pystytään toteuttamaan vapaaehtoispohjalta.

Historiaa

Helluntaiherätys syntyi 1900 luvun alussa, kun useat ihmiset kokivat konkreettisesti Apostolien teoissa mainittujen Pyhän Hengen armolahjojen toimivan. Tarkkaa vuosilukua tai paikkakuntaa herätyksen syntymälle ei voida antaa, sillä myöhemmin karismaattisuutena tunnettu uudistus ilmeni mm. USA:ssa ja Euroopassa samoihin aikoihin. Herätys ei myöskään syntynyt kenenkään yksittäisen henkilön ympärille.

Englannissa syntynyt ja Norjassa medotistipastorina toiminut Thomas B. Barratt (1862 - 1940) vaikutti työllään helluntaiseurakuntien leviämiseen ensin Norjaan ja myöhemmin Englantiin, Ruotsiin, Suomeen (1911) ja muualle Eurooppaan.

Ensimmäinen eurooppalainen helluntaiseurakunta perustettiin Norjaan Oslossa 1916. Baratt vieraili myös Tampereella, jossa ensimmäiset helluntaikokoukset pidettiin 11.–12.10.1911 Finlaysonin kirkossa.

Toiminta jatkui ja eri uskonnollisiin suuntiin kuuluvia herätystä ja Pyhän hengen täyteyttä odottavia uskovia kokoontui yhteen. Ensimmäiset Helluntaiherätyksen kesäjuhlat pidettiin Tampereella 19.–22.6.1913.

Aina vuoteen 1920 asti Helluntaiherätyksen toiminta tapahtui ilman mitään sisäisiä ja muodollisia järjestelyjä. Uskovien määrän kasvaessa järjestäytyminen tuli välttämättömäksi. Tampereen Helluntaiseurakunta perustettiin 21.1.1921.

Kangasalan Helluntaiseurakunta toimi aluksi Tampereen Helluntaiseurakunnan rukouspiirinä useita vuosikymmeniä, ja järjestäytyi 9.6.1985 Kangasalan Helluntaiseurakunnaksi. Uusi rukoushuone Kangasalan torin varrella vihittiin käyttöönsä sunnuntaina 15.1.1989.