Rangereiden ikäryhmät ovat seuraavat:

  • Uudisasukkaat (1 ja 2 luokka),
  • Raivaajat (3,4,5 luokka),
  • Tiedustelijat (6,7 ja 8 luokka),
  • Maa, vesi ja käsityörangerit (9 luokka).

Riippuen lasten määrästä muodostetaan useampia ryhmiä. Tällä hetkellä Kangasalan Rangereila on kolme ryhmää, joista Uudisasukkailla yksi sekaryhmä, sekä tyttö- ja poikaryhmät yhdistetylle Raivaaja-Tiedustelija ryhmille. Jokaisessa ryhmässä on vähintään yksi vastuullinen aikuisohjaaja. Rangerit keräävät suoritusmerkkejä. Asenteellisesti merkkien kerääminen ei ole haudanvakavaa hampaat irvessä puurtamista, vaan merkki on mieluumminkin palkkio pienissä tehtävissä onnistumisesta ja kiva muisto yhdessä vietetystä mukavasta ajasta.