Luuk.10:1. Sen jälkeen Herra valitsi seitsemänkymmentä muuta ja lähetti heidät kaksittain edellänsä jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, jonne hän itse aikoi mennä. 2. Ja hän sanoi heille: "Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. 3. Menkää; katso, minä lähetän teidät niinkuin lampaat susien keskelle. 4. Älkää ottako mukaanne rahakukkaroa, älkää laukkua, älkää kenkiä, älkääkä tervehtikö ketään tiellä. 5. Kun tulette johonkin taloon, niin sanokaa ensiksi: 'Rauha tälle talolle!' 6. Ja jos siellä on rauhan lapsi, niin teidän rauhanne on lepäävä hänen päällänsä; mutta jos ei ole, niin se palajaa teille. 7. Ja olkaa siinä talossa ja syökää ja juokaa, mitä heillä on tarjota, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta taloon. 8. Ja mihin kaupunkiin te tulettekin, missä teidät otetaan vastaan, syökää, mitä eteenne pannaan, 9. ja parantakaa sairaat siellä ja sanokaa heille: 'Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle'. 10. Mutta kun tulette kaupunkiin, jossa teitä ei oteta vastaan, niin menkää sen kaduille ja sanokaa: 11. 'Tomunkin, joka teidän kaupungistanne on jalkoihimme tarttunut, me pudistamme teille takaisin; mutta se tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle'. 12. Minä sanon teille: Sodoman on oleva sinä päivänä helpompi kuin sen kaupungin.

 

Tätä on mietitty eurooppalaisen ajattelutavan mukaan ja on päädytty milloin minkinlaiseen opetukseen aiheesta, usein sanotaan, ettei tässä lukumäärällä ole mitään symboliarvoa.

 

Sillä kuitenkin on aivan ratkaiseva merkitys.

 

Ikivanhan Israelin opetuksen mukaan, jonka Jeesuskin näkyi hyväksyvän, maailman ihmiset jakaantuivat seitsemäänkymmeneen kansaan, Nooan jälkeläisten mukaan.

 

Tällä valinnalla Jeesus halusi osoittaa, Jumalan tahdon olevan, evankeliumin levittämisen kaikkien kansojen keskuuteen. Jeesuksen kaikilla teoilla ja sanoilla on aina syvällinen merkitys.

 

Tässä lukumäärässä ja Jeesuksen ohjeissa heille, olisi kokonaisen Raamattutunnin aihe, jos joku saa sydämelleen.

 

Tätä ja kaikkia muitakin blogissani löytyviä tietoja saa käyttää vapaasti.

 

Joissain uudemmissa käännöksissä on luku 72, mutta vanha Israelin perinne ei tunne sitä määrää.

 

Tämä 72 löytyy käsikirjoituksista p75, B, D, o181 ja jostain muista, mutta ei vanhimmista luotettavimpina pidetyistä käsikirjoituksista, eikä käännöksistä.