Satoja vuosia Rabit olivat opettaneet kansaa, ja kertoneet mitkä olivat erikoiset Messiaan merkit. He opettivat Messiaan merkkien olevan erikoisesti kuolleista herättäminen.

Tällaiseksi laskettiin myös spitalisen parantuminen. Spitalinen laskettiin jo kuolleeksi.

Myös sokean silmien avaamisen he opettivat olevan Messiaan merkki.

Nyt Jeesus teki kaikkia näitä kolmea tunnustekoa, muun parantamisen lisäksi, joten erikoisesti fariseukset, ja saddukeukset raivostuivat tästä.

Tämäkin aihe on hyvin laaja, mutta tässä kolme pääasiaa aivan lyhyesti, ja pintapuolisesti.