Matt.25: 33. Hän asettaa lampaat oikealle puolelleen ja vuohet vasemmalle. 34. Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte periä valtakunnan, joka on ollut valmistettuna teitä varten maailman perustamisesta asti. 35. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin muukalainen, ja te otitte minut luoksenne. 36. Minä olin alaston, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairaana, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.' 37. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoisena ja annoimme sinulle juotavaa? 38. Milloin me näimme sinut muukalaisena ja otimme sinut luoksemme, tai alastomana ja vaatetimme sinut? 39. Ja milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi?' 40. Niin Kuningas vastaa heille: 'Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.'

41. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun luotani, te kirotut, siihen ikuiseen tuleen, joka on valmistettu Paholaiselle ja hänen enkeleilleen. 42. Sillä minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. 43. Minä olin muukalainen, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alaston, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairaana ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa.' 

44. Silloin hekin vastaavat hänelle: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai muukalaisena tai alastomana tai sairaana tai vankilassa emmekä palvelleet sinua?' 45. Silloin hän vastaa heille: 'Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.' 46. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."  

 

Vuohet ovat hyvin oma lauma- ja reviiritietoisia. Jos sinne tulee vieras vuohi, niin ne voivat olla hyvin aggressiivisia sitä kohtaan. Samoin siitä, ettei omankaan lauman jäsen tule toisen alueelle, jos siinnä on vihreä ruohoa tai muuta parempaa kuin toisella. Vuohet eivät välitä toisen hyvinvoinnista, vaan haluavat vihreimmän ruohon ja parhaat pensaan lehdet.

 

Lammas on erittäin yhteistyökykyinen, ja muut laumanjäsenet huomioiva eikä syrji toista. 

Suuri voimakas pässi ,ja pieni vuona, voi syödä samasta ruohomättäästä sovinnossa.

 

Vuohilla ei tule kysymykseenkään vahvan pukin, ja pienen kilin ruokailu samasta ruohomättäästä. Vuohet eivät myöskään seuraa paimenta, eikä hänen ääntään läheskään yhtä hyvin, kuten lammas.

 

Olen myös Kreikassa nähnyt monisatapäisiä sekalaumoja (vuohia ja lampaita) kuljetettavan. Edessä, sivuilla ja takana oli paimenia sekä paimenkoiria. Ongelmana näkyi olevan nimenomaan vuohet. Pelkissä lammaslaumoissa on riittänyt yksi paimen edessä

 

Olisiko näiden eläinten käyttäytymisen eroissa ollut syy, miksi Jeesus käytti esimerkkinä lampaita ja vuohia, koska sen ajan ihmiset ymmärsivät heti tarkoituksen, eli opetuksen.

Olen kuullut joidenkin Raamatunselittäjien sanovan, että vuohet olivat saastaisia. Eivät olleet, sillä ne kelpasivat uhrieläimiksi.

 

Nykysuomalainen ei tunne näiden eläinten käyttäytymisen eroja, joten siksi avasin, koska tässä on opetusta kaikille meille.

 

Jeesus varmaan haluaa, että asenteemme seurakuntaan, toisiin seurakuntalaisiin, sekä kärsiviin ja vähäosaisiin olisi lampaisiin verrattava, eikä vuohiin.