Joh.9:1. Ja ohi kulkiessaan hän näki miehen, joka syntymästään saakka oli ollut sokea. 2. Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen: "Rabbi, kuka teki syntiä, tämäkö vai hänen vanhempansa, että hänen piti sokeana syntymän?" 3. Jeesus vastasi: "Ei tämä tehnyt syntiä eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki. 4. Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt; tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. 5. Niin kauan kuin minä maailmassa olen, olen minä maailman valkeus." 

 

6. Tämän sanottuaan hän sylki maahan ja teki syljestä tahtaan ja siveli tahtaan hänen silmilleen

 

7. ja sanoi hänelle: "Mene ja peseydy Siiloan lammikossa"  - se on käännettynä: lähetetty. - Niin hän meni ja peseytyi ja palasi näkevänä. 8. Silloin naapurit ja ne, jotka ennen olivat nähneet hänet kerjääjänä, sanoivat: "Eikö tämä ole se, joka istui ja kerjäsi?" 9. Toiset sanoivat: "Hän se on", toiset sanoivat: "Ei ole, vaan hän on hänen näköisensä". Hän itse sanoi: "Minä se olen". 10. Niin he sanoivat hänelle: "Miten sinun silmäsi ovat auenneet?"11. Hän vastasi: "Se mies, jota kutsutaan Jeesukseksi, teki tahtaan ja voiteli minun silmäni ja sanoi minulle: 'Mene ja peseydy Siiloan lammikossa' ; niin minä menin ja peseydyin ja sain näköni". 12. He sanoivat hänelle: Missä hän on?" Hän vastasi: "En tiedä". 13. Niin he veivät hänet, joka ennen oli ollut sokea, fariseusten luo. 14. Ja se päivä, jona Jeesus teki tahtaan ja avasi hänen silmänsä, oli sapatti. 15. Niin myöskin fariseukset kysyivät häneltä, miten hän oli saanut näkönsä. Ja hän sanoi heille: ”Hän siveli tahtaan minun silmilleni, ja minä peseydyin, ja nyt minä näen". 16. Niin muutamat fariseuksista sanoivat: "Se mies ei ole Jumalasta, koska hän ei pidä sapattia". Toiset sanoivat: "Kuinka voi syntinen ihminen tehdä senkaltaisia tunnustekoja?" Ja he olivat keskenänsä eri mieltä.

 

Joh.9:24. Niin he kutsuivat toistamiseen miehen, joka oli ollut sokea, ja sanoivat hänelle: "Anna kunnia Jumalalle; me tiedämme, että se mies on syntinen". 25. Hän vastasi: "Onko hän syntinen, sitä en tiedä; sen vain tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen".

 

Tämä syytös oli vakava, sillä fariseusten luokituksessa kelvottomista ihmisistä, syntinen oli pahin. Syntinen oli vakavin syytös siihen aikaan mitä voitiin tehdä jostain opettajasta. 

Tässä fariseusten luokitus.

1. Syntiset olivat niitä, jotka opettivat Jumalasta väärin, ja eksyttivät kansaa.

2. Kirotut olivat tavallinen kansa, joka ei tuntenut lakia ja oli sen vuoksi kirottu.

3. Pakanat olivat niitä, jotka eivät tunteneet Jumalaa.

4. Toivottomat olivat ne, jotka katsottiin olevan sellaisia joilla ei ollut mitään toivoa tulla koskaan Jumalan palvelijoiksi, heitä olivat esimerkiksi publikaanit ja portot. 

 

Onko luvallista parantaa sapattina, oli erittäin suuri ja tärkeä kysymys fariseuksille, eikä vain joku pieni opillinen väittely.

Fariseusten mielestä Jeesus rikkoi, Israelin ja Jumalan välisen liiton TÄRKEINTÄ kohtaa, osoittaen siten, olevansa suurempi kuin Jumala (TÄRKEIN kohta, SAPATTIKÄSKYN PITÄMINEN, oli fariseusten OMA tulkinta). 

Fariseuksilla ja essealaisilla oli kielto, ettei sapattina saanut ottaa mitään maasta.

Tällaista kieltoa ei Jumala antanut Mooseksen kautta, vaan se oli isien perinnäissääntöä = fariseusten keksimää.

 

Jeesus osoitti, ettei maasta otto kielto ole Jumalan määräämä, vaan ihmisten keksimä, siten se oli vailla merkitystä. 

He eivät käsittäneet, että Jeesus yritti palauttaa sapatin määräyksiä Jumalan säätämään tarkoitukseen. 

Jeesus ei pitänyt tärkeimpänä Jumalan Valtakunnan merkkinä sapattikäskyjen pitämistä, samalla osoittaen myös sen, että hänellä oli valta tulkita sapattikäskyä. 

 

Tästä kohdasta on esitetty monenlaisia teorioita, ja ihmetelty, miksi ei Jeesus parantanut pelkällä sanalla. 

Jotkut ovat leimanneet tämän tapauksen esimerkiksi siitä, että Jeesuksen valta oli rajoitettu. 

 

Sen ajan, ja sen opetuksen alla olleet ihmiset tajusivat heti, mistä on kyse.

Kyse oli Jumalan Sanan nostamisesta takaisin ainoaksi ohjeeksi.

Sokeain silmien avaamista pidettiin Messiaan merkkinä, ja nyt Jeesus rikkomalla fariseusten sapattisäännöstä avasi sokean silmät.

Tämä oli ristiriita jopa heidänkin mielestään, ja se näkyi siinnä, että he olivat keskenään eri mieltä.