Matt.13:47. Vielä taivasten valtakunta on nuotan kaltainen, joka heitettiin mereen ja kokosi kaikkinaisia kaloja. 48. Ja kun se tuli täyteen, vetivät he sen rannalle, istuutuivat ja kokosivat hyvät astioihin, mutta kelvottomat he viskasivat pois. 49. Näin on käyvä maailman lopussa; enkelit lähtevät ja erottavat pahat vanhurskaista 50. ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.

Mihin kokoontuu kaikenlaisia kaloja Taivasten valtakunnan nuotassa, jossa tehdään erottelu?

 

Tässä ensimmäinen viite mistä kaloista on kyse, Jeesuksen sanat Pietarille ja Andreaalle.

Mat.4:19. Ja hän sanoi heille: "Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia".

Tässä näkyy selvästi kyseessä olevan ihmiset, ja nyt Jeesus vertaa jotain tulevaisuuden tapahtumaa, jonka enkelit tekevät, kalastajien tekemisiin. 

 

Mitä sitten nuotasta erotellaan?

Matt.7: 21. Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. 22. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' 23. Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.   

 

Missä nämä laittomuuden (=synnin, sillä synti on laittomuus) tekijät oikein ovat yhdessä, Jumalan lasten kanssa, josta enkelit tekevät erottelun.

Missäpä muualla kuin seurakunnissa ja kirkkokunnissa, sillä nehän pitävät nykyään sisällään kaikenlaista ”hiveltäjää”, sekä Raamatun vääristelijää ja kumoajaa.

Nuotta on Seurakunta ja kirkkokunnat yms. kristilliset yhteisöt. 

 

Viikon päästä tavataan, jos Jumala suo, ja silloin katsotaan miksi Raakel otti Laabanin ”kotijumalat”, palvoiko hän epäjumalia, vain mikä oli syy? 

 

Olkaa Siunatut Jeesuksen Vapahtajamme, Messiaan Nimessä ja Veressä, toivoo vähäinen veljenne.