Laittomuuden salaisuus.

2.Tess.2: 3. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, 4. tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. 5. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? 6. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy..7. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, 8. niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, 9. tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä 10. ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. 11. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, 12. että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. 13. Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.  

Aramealainen Raamattu sanoo näin.

Mielestäni tämä lisää ymmärrystä asiaan. 

2.Tess.2: 3. ettei kukaan pettäisi teitä millään tavalla; ettei se tule ennen sitä kapinaa, ja on ilmestyvä se synnin mies, kadotuksen poika. 4. Hän joka on se vastustaja. Ja hän korottaa itsensä kaikkea sellaista vastaan, jota kutsutaan Jumalaksi ja uskonnoksi. Samoin hän on myös istuva Jumalan temppelissä, niinkuin Jumala, ja omasta sielustaan hän on kuin Jumalan mies. 5. Ettekö muista, että kun minä olin teidän kanssanne, minä puhuin nämä asiat teille? 6. Ja nyt te tiedätte, mikä vallitsee, että hän on ajallansa ilmestyvä; 7. sillä se vääryyden salaisuus on alkanut tekemään työtä, jospa vain se, mikä nyt vallitsee, otettaisiin pois meidän tieltämme! 8. Ja silloin ilmestyy se vääryys, jonka meidän Herramme, Jeshua, kuluttaa suunsa Hengen kautta, ja on tuhoava hänet tulemuksensa ilmestyksessä. 9. Sillä sen tulemus on oleva tekemisen kautta; se on oleva kaikella saatanan voimalla ja merkeillä, ja väärien ihmeiden kautta. 10. Ja kaiken vääryyden eksytyksen kautta, joka on katoavaista, niin etteivät vastaanota Totuuden rakkautta, että sen kautta eläisivät. 11. Jumala on tämän tähden lähettävä heille nämä eksytyksen teot, että he uskoisivat valheita. 12. Ja kaikki nämä tullaan tuomitsemaan, jotka eivät uskoneet totuutta, vaan valitsivat sen pahuuden. 13. Mutta me olemme kokoajan velalliset kiittämään Jumalaa teidän kasvoistanne, veljet, meidän Herrassamme rakkaat, että Jumala on alusta alkaen valinnut teidät olemaan elämää varten, Hengen pyhityksessä ja totuuden uskollisuudessa.  

Mielestäni tämä aika on tullut, sillä lukemattomia eksytyksen juonia on kaikkialla. 

Yksi esimerkki näistä on Krislam. 

Sitä ollaan ajamassa kristinuskon sijaan, ja Saksaan ollaan rakentamassa maailman suurinta Krislamin temppeliä. 

Krislamissa yhdistetään, tai paremminkin alistetaan kristinusko islamiin. 

Allah tunnustetaan samaksi kuin Raamatun Jumala, ja Jeesuksen sanotaan puhuneen Muhamedista, kun Hän puhui Pyhästä Hengestä. 

 

Myös kristinuskon joukkoon on tunkenut satoja erilaisia harhoja, vehnän joukossa kasvaa lustetta, enkä luettele niitä tässä, mutta niissä piilee sama lusteen myrkky. 

Eksytyksen syy, ja menestymisen salaisuus, sanotaan selvästi jakeessa 10. 

Jeesushan sanoi olevansa Tie Totuus ja Elämä. 

Tämän mukaan ihmiset eivät ota vastaa rakkautta Jeesukseen, sekä Hänen sanaansa ainoana opin, uskon ja elämän ohjeena, eikä Jeesusta ainoana Vapahtajana ja pelastajana, sekä ylimpänä arvovaltana, Jumalan ainoana Poikana. 

Ei pidä mennä kaikkien opintuulien mukana, vaan on tutkittava, ovatko ne Jumalan Sanan Raamatun mukaisia, ja onko Jeesus niissä ainoa tie Jumalan luo.  

Jos Jumala suo, niin viikon kuluttua tutustutaan seuraavaan Jumalan salaisuuteen. 

Olkaa siunatut Jeesuksen Messiaan (kreik. Kristuksen) nimessä ja veressä.