Tämä on aihe, josta väitellään paljon.

 

Toisten mielestä ne ovat silloisille seurakunnille, eikä enää koske meitä.

 

Jotkut sanovat kirjeiden olevan sellaista kuvakieltä, ettei niistä ota selvää mikään.

 

Todellisuudessa ne ovat hyvinkin selviä, ja erittäin johdonmukaisia.

 

Tietenkään ne eivät ole niin sanottua selkokieltä, mutta niiden sanoma on erittäin monipuolinen, ja laaja.

 

Kirjeissä on oikeastaan koko evankeliumi tiivistettynä.

Evankeliumissa eläminen, siitä luopuminen seurauksineen, ja mahdollisuus uudistua, lopuksi se, mitä on tämän elämän jälkeen Jeesuksessa pysyville.

 

Tuo edellisessä blokissani oleva lainaus antaa vihjeen, miten tärkeitä asioita siinnä on jo heti aluksi.

 

Ilm.1:3. Autuas se, joka lukee, ja autuaita ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat varteen sen, mitä siihen on kirjoitettu, sillä aika on lähellä. 

 

Raamattu osoittaa sen, että autuus tulee vain Jumalan Sanan mukaan.  

 

 

 

Jos Jumala suo, niin viikon kuluttua jatketaan saman kirjan parissa.

 

 

 

Olkaa siunatut Jeesuksen Messiaan (kreik. Kristuksen) nimessä ja veressä.

Toivoo kanssamatkaajanne!      

Käyttöoikeutesi eivät riitä kommentointiin