Ilm.2: 9. Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi - sinä olet kuitenkin rikas. Minä tiedän, miten sinua pilkkaavat ne, jotka sanovat olevansa juutalaisia, vaikka eivät ole vaan ovat Saatanan synagoga.  

Aramealaisessa: Minä tunnen sinun kärsimyksesi ja köyhyytesi, mutta sinä olet rikas, ja mitä pilkkaa saat niiltä, jotka sanovat sieluistaan olevansa juutalaisia, kun eivät juutalaisia ole, vaan ovat saatanan kansanjoukko.

Muissa kielissä samansisältöinen sanonta, pienin vivahde eroin.  

Kirjoitan nyt tähän vain valhejuutalaista. 

Viime talven ”Raamattu tutuksi” illoissa, käsittelin myös tuon ahdistus ja köyhyys osan tarkemmin.  

Tämä valhejuutalaiset on profeetallinen ilmoitus.

Pakanakansoissa olevissa seurakunnissa oli nousemassa sellainen ajatus, että juutalaiset eivät enää kuulu Israelin kansaan, vaan nämä muista kansoista muodostuvat seurakunnat ovatkin todellinen Jumalan Israel. 

Tämä liike sai paljon kannatusta, ja osa seurakunnista sortui tähän harhaan.  

Seurakunnat, joihin kuului paikallisia juutalaisia, tai muodostui alueen juutalaisista, joutuivat elämään suuressa köyhyydessä ja pilkassa, sekä vainossa. 

Korvausteologia tuli jo silloin esiin. Siitä on ensimmäisiä merkkejä vuoden 50 seutuvilta, eli vajaa 20 vuotta Jeesuksen Taivaaseen nousun jälkeen.  

Aramealaisessa näkyy, etteivät korvaajat sano olevansa lihansa puolesta juutalaisia vaan sielunsa, kuten nykyään suuri osa kristikuntaa.

Tässä näkyy Jumalan mielipide korvausteologiasta.  

Seurakunta ei korvaa Israelia.

Kummallakin on oma osansa Jumalan suunnitelmissa, ja tahdossa. 

Seurakunnan eräs tehtävistä tehtävä on siunata Israelin kansaa, kaikkia sukukuntia, ja johtaa heitä Messiaansa tuntemiseen. 

Se on myös sinun tehtäväsi, hyvä lukija. 

 

Jos Jumala suo, niin noin viikon kuluttua tavataan täällä. 

Olkaa Siunatut, Jeesuksen meidän Herramme nimessä ja veressä.