15. Joukossasi on myös niitä, jotka pitävät kiinni nikolaiittojen opista.  

Jeesus nuhteli Pergamon seurakuntaa harhasta, jonka eräs muoto on nostamassa taas päätään. 

Nikolaiitat olivat alueen seurakunnissa ollut ryhmä, jotka korostivat pappisvaltaa, Jeesus ei ollut heille ylin. 

Heillä oli yhteisomistus, joka aineellisen lisäksi koski seurakunnan naisia. 

Tästä seurasi täydellinen irstaus. 

Ignatius (kirkkoisä) kirjoitti, "Karttakaa myös nikolaiittoja, jotka rakastavat nautintoja, ja antautuvat parjaavaan puheeseen." 

Irenaeus (myös kirkkoisä) kirjoitti teoksessaan 'Harhaoppeja vastaan': "Nikolaiitat johtavat ihmisiä elämään hillittömän armon mukaan.”  

Nikolaiitain opin mukaan usko, ja Jumalan armo, ovat vapauttaneet kristityn kaikesta lain noudattamisesta, myös kaikenlaisen moraalin noudattamisesta.  

Tällainen oppi johtaa halvan armon teologiaan, moraalittomaan ja ylisuvaitsevaiseen elämäntapaan. 

Nikoliiteille oli aivan sama, mitä ihminen teki, koska kaiken sai anteeksi. 

He palvoivat myös aurinkoa, ja kuten Bileamin oppikin opetti syömään epäjumalille uhrattua. 

Heille oli kaikki haureus sallittua, niin ruumiillinen kuin hengellinen.  

Näitä Jeesus vihasi. 

Bielamin ja Nikolaittien opista näemme, että eräs lihallisuuden muoto oli saanut osan srk:ta lankeamaan näihin, mutta he olivat yhä srk.n jäseniä. 

Näistä erikoisesti synnin teon vapautta, koska armo antaa vapauden, on lisääntyvässä määrin alettu syöttää uskoville monissa harhaopeissa, sellaisissakin, joita ei muutoin huomaa harhaksi, kuin tästä opetuksesta.  

Tämä Nikolaiittain opin uusi tuleminen on paholaisesta lähtöisin, ole varovainen, taivaspaikka on liian arvokas menetettäväksi halvan armon ja vapauden nimissä. 

Jos haluat näistä Ilmestyskirjan kirjeistä kuulla perusteellisemmin, niin tule Kangasalan Helluntaiseurakunnan rukoushuoneelle, joka on keskustassa torin laidalla, Raamattu tutuksi iltaan 18.9 keskiviikkona klo 18.00. 

Silloin on 2 oppituntia, aiheena kirje Sardeen seurakunnalle. 

 

Jos Jumala suo, niin noin viikon kuluttua tavataan täällä. 

Olkaa Siunatut, Jeesuksen meidän Herramme nimessä ja veressä.