Ilmestyskirjan avaamisen välissä ajankohtainen aihe. 

Luuk.2: 8. Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. 9. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. 10. Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: 11. teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. 12. Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa." 13. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat: 14. "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!" 15. Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa: "Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti". 

Tästä on maalattu tauluja, ja puhuttu varmaan tuhansia kertoja, mutta otan esiin muutaman asiaan, jotka ehkä ovat jääneet vähemmälle huomiolle. 

Jakeessa 8 näkyy, ettei enkeli ollut taivalla, vaan seisoivat paimenten luona, ja Herran kirkkaus loisti paimenten ympärillä, ei vain enkelin. 

Sitten jakeen 13 vähemmän huomioitu asia. 

Enkelin kanssa kedolla, ei taivaalla, oli suuri joukko ”Taivaallista sotaväkeä”, ei rauhanlähettiläitä. 

Jakeesta 14. Tämä sotajoukko julisti ensin Jumalalle kunniaa, vasta sitten rauhaa ihmisten kesken, oletteko ajatelleet, sotajoukko julisti rauhaa?  

Jae 15 vahvistaa kaikkien enkelien olleen kedolla, ei taivalla, koska sanotaan heidän menneen paimenten luota taivaaseen. 

Näissä kohdissa olisi paljon aihetta, mutta en ala niitä avaamaan, otin vain esimerkkejä, kuinka Jumalan Sanaa kannattaa lukea, niin kuin se on kirjoitettu. 

Lukekaa Raamattua, koska se on, ja siinnä on Elämän leipä.  

 

Jos Jumala suo, niin noin viikon kuluttua jatkan taas Ilmestyskirjan avaamista. 

Olkaa siunatut kaikki, Jeesuksen Messiaan nimessä ja veressä.