jolla on Daavidin avain hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa: 

Jeesuksen sanomaa Filadelfian (=veljesrakkauden) seurakunnan enkelille. 

Mikä on tuo Daavidin avain? Jeesuksen sanotaan olevan Daavidin avaimen haltija. 

Jes.22: 22. Ja minä panen Daavidin huoneen avaimen hänen olallensa; ja hän avaa, eikä kukaan sulje, ja hän sulkee, eikä kukaan avaa.  

Mikä on Daavidin avain …

Tämä on myös profetia Jeesuksesta, jolla on nyt kuoleman ja tuonelan avaimet (Ilmj.1:18).

Hän oli maallisesti Daavidin sukuaavain tarkoitti siihen aikaan myös valtaa. Jumala lupasi hallinnon säilyvän aina hänen suvullaan, eli kyse oli myös vallan avaimesta.

Mitä tarkoittaa avaaminen ja sulkeminen? 

Jeesuksella on valta päästää taivaaseen, ja tuomita kadotukseen.  

Kohdassa näkyy, kuinka taivaaseen pääsy on henkilökohtainen, Jumalan ja ihmisen välinen asia. 

Ihmisten mielipiteet eivät vaikuta siihen, oli ne mitä hyvänsä. 

Jos joku on hyljännyt eläessään Jeesuksen, niin ei Jeesus avaa taivaan porttia, vaikka kuka sanoisi hänen ansaitsevan sen.  

Jos Hän portin sulkee, sitä ei ihminen voi avata. 

Kenelle hän avaa taivaan portin, siltä sitä ei ihminen voi sulkea.  

Eräässä radion hartausohjelmassa puhuja kertoi erään henkilön kuolemasta.  

Puhuja sanoi tämän varmasti pääsevän taivaaseen, koska oli kärsinyt niin paljon omien syntiensä tähden maan päällä. 

Raamatun mukaan ei oman syntiensä vuoksi kärsiminen, avaa taivaan ovea.  

Jeesus sanoi ”minä olen tie ja totuus ja elämä, ei kukaan tule Isän tykö, muutoin kuin minun kauttani”.  

Ilman Jeesusta ei ole mitään mahdollisuutta päästä taivaaseen. 

Omista synneistään kärsivälle taivaspaikan lupaaminen on vaarallista. 

Synnissä elävä luulee pääsevänsä taivaaseen ilman parannusta, riittää kun itse ja toiset kärsii näistä synneistä, ei hän silloin näe parannuksen tarvetta.  

Hyvä lukijani, muista aina seuraavat asiat. 

Kukaan ei voi muuttaa Jumalan Sanaa lupauksillaan.  

Jeesus on ainoa, jonka kärsimisellä syntiemme tähden on merkitystä, mutta tieto siitä ei riitä, vaan on hyväksyttävä omalle kohdalle Jeesuksen tuoma vapahdus.  

Sulkeminen ja avaaminen, tarkoittaa myös erilaisia ovia täällä elämässä, niin maallisessa kuin hengellisessä mielessä.

Ei avautumiset tai sukeutumiset ole aina jotain rangaistuksia, kuten erikoisesti sulkeutuminen ymmärretään.  

Joskus sulkeutuminen voi tarkoittaa jonkin pahankin asian päättymistä, joskus hyvän, tai jonkin hengellisen työn loppumista omalta kohdalta. 

 

Jos Jumala suo, niin taas noin viikon kuluttua tavataan täällä (viikonlopulla) jatketaan silloin Ilmestyskirjan kätketyn sanoman tutkimista.

Olkaa Siunatut, Jeesuksen meidän Herramme nimessä ja veressä.