Ahkeroitse siis ja tee parannus!

 

Ahkeroitse siis,

Tämä kohta on ilmaistu eri kielisissä käännöksissä hieman eri tavoin.

Arameankielisessä ”Minä näen vaivaa” muut kielet, ole kiihkeä/innokas/harras.

Käyttipä mitä sanaa hyvänsä, niin se osoittaa, että Jumala odottaa toimintaa ja intoa, myös ihmiseltä itseltään asiantilan korjaamiseksi.

Jeesus näki, ettei Laodikeassa asiat itsekseen korjaannu.

Seurakunnan oli oltava koko sydämellään tekemässä parannusta, ei riittänyt järjestellä vain joitain asioita.

Jos autokin on mennyt ojaan, niin ei se nouse pelkillä neuvoilla ja toteamalla ”ojassa ollaan”, vaan sen eteen joutuu tekemän töitä, joskus kovastikin.

 

ja tee parannus!

Muun kielissä käännöksissä myös sanonnat ”palaa takaisin, tule takaisin, tule takaisin, käänny, luovu penseydestäsi”.

Miksi Jumala haluaa heidän tekevän parannuksen?

Sen tähden koska Jumala rakastaa heitä, ja haluaa kerran luokseen Taivaaseen.

Siksi Jumala haluaa jokaisen tulevan Hän omakseen, koska Hän rakastaa ihmistä.

Noissa joidenkin käännösten sanoissa palaa takaisin, tule takaisin, käänny, näkyy hepreankielen parannusta vastaavan sanan ilmaus ”kääntyä ympäri”.

 

Hyvä lukijani, mitä tämä puhuu meille?

Jos usko on päässyt ”laimenemaan”, tai muuten alkaa olla vain totuttu tapa.

Joku saattaa ajatella Jumalalle riittävän, ettemme oman käsityksemme mukaan ”ryve synnissä”, tai olemme oikeastaan ihan hyviä ihmisiä.

Tuntuuko, että olisit valmis menemän sellaisena Jumalan eteen, jos aikasi yllättäen täyttyisi?

Jos vähänkin tuntuu siltä, ettet olisi valmis, niin silloin tee niin kuin Jeesus sanoo Laodikealle.

Ahkeroitse siis ja tee parannus! 

 

Ole siunattu Jeesuksen Kristuksen Nimessä ja Veressä.

Tapaamme viikon kuluttua, jos Jumala suo.