Apt.17:26. Hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta ja asettanut kansat asumaan kaikkialla maan päällä. Hän on säätänyt ihmisille määräajat ja asumisen rajat,

Suomi on historiansa aikana ollut kauimmin Ruotsin vallan alla, toiseksi kauimmin Venäjän, ja kaikkein lyhyimmän ajan itsenäisenä.

Nykyään painotetaan kuinka kaikki tämä vapaus, ja hyvinvointi on meidän omien ponnistelujen tulos.

Unohdetaan täysin, että kaiken takana on Kaikkivaltias Jumala.

Hän on armossaan antanut meidän saada itsenäisyys.

Ilman Häntä, se ei olisi ollut milloinkaan mahdollista.

Suomen säilyminen itsenäisenä kansakuntana, on yksin Jumalan tahdosta kiinni.

 

Sananl.14:34. Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä.

Onko Suomi vajoamassa tähän jälkimmäiseen tilaan?

Nykyään Jumalaa ollaan työntämässä ulos Suomesta kaikin tavoin.

Jo lapsia aletaan estää tulemasta tuntemaan Pyhä Jumala.

Kouluista poistetaan kaikki hengellinen, kielletään hengelliset laulut koulun juhlissa, ja hartaustilaisuudet on poistettu.

Yhteiskunnassa Jumalan Sanan vastaisia tapoja, ja normeja pidetään oikeina.

Jumalan Sanan vastaisia lakeja laaditaan.

Ei Jumala katsele tätä loputtomiin, eikä alistu meidän tahtoomme.

Ei Hän muuta Sanaansa sen mukaan, mikä on kulloinkin ihmisten mielestä oikein.

Matt.24:35. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.

 

Ei Jumalan sanan noudattaminen ole raskas velvollisuus, ei yksilöihmisille, eikä kansakunnille.

Jumalan Sana tuo todellisen vapauden.

Muistakaamme tosiasia, että Hän toteuttaa Sanansa viimeisä piirtoa myöten.

Jer.1:12. Herra sanoi minulle: "Sinä olet nähnyt oikein, sillä minä valvon, että minun sanani toteutuu."

 

Älkäämme työntäkö Jumalaa ulos Suomesta, sillä silloin myös työnnämme Hänen siunauksensa ulos Suomesta.

Vain Jumalan Siunauksesta ja Tahdosta, on itsenäisyytemme kiinni.

Nämä kulkevat käsi kädessä, haluttiin tai ei.

Herää rukoilemaan Suomen, sen kansan, ja päättäjien puolesta, saadaksemme vielä tulevaisuudessakin viettää Itsenäisyyspäiviä!

 

Ole siunattu Jeesuksen Kristuksen Nimessä ja Veressä.

Tapaamme viikon kuluttua, jos Jumala suo.