Ilm.4:9. Aina kun olennot antavat ylistyksen, kunnian ja kiitoksen hänelle, joka istuu valtaistuimella ja joka elää aina ja iankaikkisesti,

Tässä on monta hyvin merkittävää asiaa, ja kerron jokaisesta lyhyesti jotain.

 

Ylistys!

Tässä on heti merkittäviä kunnioituksen osoituksia, ensin tulee ylistys.

5.Moos.8: 10. Kun sinä syöt ja tulet ravituksi, niin ylistä Herraa, sinun Jumalaasi, siitä hyvästä maasta, jonka hän on antanut sinulle.

Kuinka usein mekään muistaa ylistää Jumalaa, syötyämme ja juotuamme.

Jumalan on antanut meille tämän hyvän maan, jossa meillä on ruokaa ja puhdasta vettä. 

Jerusalemin temppelissä Jumalan palveluksessa ensin rukoiltiin, sitten luettiin kirjoituksia, tämän jälkeen opetettiin niistä, ja lopuksi ihmiset ylistivät Jumalaa, kun olivat kuulleet hänen suuruudestaan ja hyvyydestään. 

Ylistyssana Halleluja tarkoittaa ”Ylistys Jahvelle” Hallel, ja Ja.

Taivaassa ylistetään, mutta kun lukee eteenpäin, niin näemme sen olevan valtavaa kunnioituksen ja nöyryyden osoittamista. 

 

Kunnian!

Tämä on hyvin merkittävä maininta, sillä Jumala on tarkka kunniastaan. 

Herkästi ihmismieli tahtoisi ottaa hieman kunniaa itselleen Jumalan valtakunnan työstä.

Usein annamme kunniaa kyvykkäille ihmisille, esim. jos on hyvä lauluääni, ajatellaan, että tuo on suuri Jumalan ihminen, kun on saanut tuollaisen lauluäänen, jolla voi tehdä Hänen työtään. 

Totuus on, että ilman Jumalan Pyhää Henkeä kauniskaan lauluääni ei johda ketään uskoon.

Joku lahja voi olla koetukseksi, käytämmekö sitä Jumalan, omaksi kunniaksi, tai emme lainkaan. 

Joku kohta Raamatusta, selventämään käsitettä ”Jumalan kunnia”. 

Jes.42: 8. Minä, Herra, se on minun nimeni, minä en anna kunniaani toiselle enkä ylistystäni epäjumalille. 

Kun Jumala auttaa, varjelee tai johtaa, niin annetaan siitä kunnia Jumalalle. 

Jes.48: 11. Itseni, itseni tähden minä sen teen; sillä kuinka onkaan minun nimeäni häväisty! Kunniaani en minä toiselle anna.

Toisinaan Jumala tekee asioita myös itsensä tähden, ei aina meidän. Jumala ilmoittaa Raamatussa kaikkiaan 8 eri kertaa tekevänsä jotain itsensä tähden.

Jeesus opetti opetuslapsiaan rukoilemaan, ja siinäkin antamaan Jumalalle kunnia.

Matt.6:13 (loppuosa) [sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen] 

Luuk.2:13. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat: 14. "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!"

Tässä enkelit Betlehemin kedolla laulussaan ensin julistavat Jumalan kunniaa, sen jälkeen ilmoittavat mikä on Jumalan tahto meitä kohtaan.

Joskus ihmismielelle käsittämätön asia voi olla Jumalan kunniaksi.

Room.15: 7. Hoivatkaa sentähden toinen toistanne, niinkuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi.

Tässä syy, miksi Jeesus meistä huolehtii, vaikka itse saatamme joskus ihmetellä, miksi Hän tällaisesta vajavaisesta välittää. 

Vastaus on Jumalan kunniaksi. 

1.Kor.10: 31. Söittepä siis tai joitte tai teittepä mitä hyvänsä, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi.

Tässä on mainittu hyvin arkisia asioita, mutta tämän sanoma on seuraava, sillä ei ole mitään asiaa, jota ei kuulu tehdä Jumalan kunniaksi. 

Tämän kun aina muistaisi, jäisi monta sellaista asiaa tekemättä, jota kadumme jälkeenpäin. 

 

ja kiitoksen

1.Tess.5: 18. (Alkuosa) Kiittäkää joka tilassa.         

Ps.105: Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä, tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi kansojen keskuudessa. 

Huomaatteko, tässä on myös lähetyskäsky, mutta sekin alkaa kiitoksella.

Moni luulee vasta Jeesuksen antaneen lähetyskäskyn, mutta sama löytyy VT:stä useita kertoja. 

Hänelle joka istuu valtaistuimella ja joka elää aina ja iankaikkisesti, 

 

joka istuu valtaistuimella, ja joka elää aina ja iankaikkisesti.

Raamattu kertoo kuka.

2.Moos.15:18. Herra on kuningas aina ja iankaikkisesti." 

Ps.45:7. Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti; sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. 

Ps.72:18. Kiitetty olkoon Herra Jumala, Israelin Jumala, ainoa, joka ihmeitä tekee. 19. Kiitetty olkoon hänen kunniansa nimi iankaikkisesti, ja kaikki maa olkoon täynnä hänen kunniaansa.   

Jumala vahvistaa tämän erikoisen maininnan merkittäväksi toisella samanlaisella maininnalla.

Ps.89:53. Kiitetty olkoon Herra iankaikkisesti. Amen, amen. 

Jes.57:15. (alku) Sillä näin sanoo Korkea ja Ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on Pyhä: 

 

Hyvä lukijani, pysy Jeesuksen omana, niin saat olla kerran antamassa ylistyksen, kunnian ja kiitoksen Hänelle. 

Tavataanko viikon kuluttua täällä, tai kerran Taivaassa?