2. Ja minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä kuulutti: "Kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit?"

Ja minä näi

Tämä on Johanneksen todistus, että hän oli silminnäkijä.

väkevän enkelin

Raamatussa on kohta, jossa sanotaan.

Hepr.10. 7. Ja enkeleistä hän sanoo: "Hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi"

Moni miettii, onko kaikki enkelit samanlaisia.

Tässä käytetyt sanat enkelistä, väkevä, vahva, voimallinen.

Aivan selvästi on voimiltaan erilaisia, esim. Jaakobin kanssa paininut ei voittanut häntä.

joka suurella äänellä kuulutti:

Ei ole kuten, Sakarialle tai Marialle, Gabrielin ääni.

Raamatusta näkyy, ettei Sakarialle tai Marialle enkeli puhunut kovalla äänellä.

Pieni kotitehtävä, tutkikaa mistä sen näkee, kuinka Raamattu sen ilmaisee.

Kuka on arvollinen

Kysymys kuulostaa oudolta taivaassa esitettynä, eikös siellä ole kaikki arvokkaita.

Varmaan on, mutta nyt oli kyse asiasta, johon tarvittiin korkeinta arvollisuutta mitä Taivaassa löytyy.

avaamaan tämän kirjan

Kyse oli kirjan avaamisesta, jonka valtavaa arvoa kuvasti se, että se oli valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä, arvokkaimmassa mahdollisessa paikassa.

ja murtamaan sen sinetit/ristit?

Heprean mukaan, kohdan voi sanoa murtamaan sen ristit, jatko viittaa enemmän ristiin kuin sinettiin.

3. Eikä kukaan taivaassa eikä maan päällä eikä maan alla voinut avata kirjaa eikä katsoa siihen.

Eikä kukaan taivaassa

Kuten edellä puhuin arvollisuudesta, niin nyt näkyy, ettei edes Mikaelin arvollisuus riittänyt, eikä neljännessä luvussa mainittujen neljän olennon, eikä 24 vanhimman arvollisuus riittänyt.

eikä maan päällä

Myöhemmin näkyy kuinka ihmiset ovat vielä silloin maan päällä, ilmeisesti seurakuntakin, mutta heissäkään ei löydy niin pyhää, joka olisi tarpeeksi arvollinen.

eikä maan alla

Tämä on oudompi sanonta, johon ei löydy kovin paljon valaistusta Raamatusta, mutta löytyy maininta siunauksista syvyydestä.

Esimerkiksi 1.Moos.49:25. puhutaan siunauksista syvyydestä ja siunauksista maan alta.

Tätä nykyään luullaan joko paholaisen, tai riivaajien valtakuntaa.

 

Vanhasta Israelin opetuksesta löytyy selitys.

Viljava maa, tuotti satoa, vesi nousi maasta kasveille ja kaivoihin, kaikki nämä katsottiin olevan Siunauksia maan alta.

Näiden lisäksi siunauksiksi syvyydestä katsottiin seuraavat.

Historia tuntee Salomon kuparikaivokset.

Rautaa louhittiin, samoin muitakin metalleja.

Paikoin esiintyi öljyistä hiekkaa, josta öljy osattiin erottaa, ja sitä käytettiin metallien sulatukseen, samoin erilaisia jalokiviä saatiin maasta.

Ne katsottiin silti Jumalalta tulleiksi siunauksiksi, jotka tulivat vain sitä kautta, eivät tulleet riivaajilta.

Laitan yhden esimerkin.

5.Moos.33:18. Ja Sebulonista hän sanoi: "Iloitse, Sebulon, kun liikkeelle lähdet, ja sinä, Isaskar, majoissasi. 19. He kutsuvat kansoja vuorellensa, siellä he uhraavat oikeita uhreja. Sillä he imevät merten rikkauden ja hiekkaan kätketyt aarteet."

Kuten huomaatte, kuinka ei aivan kaikkia Raamatun kohtia, ja asioita, voi kokonaan avata pelkällä Raamatulla.

Sama pätee Jeesuksen opetuksiinkin, oli ne kertomuksia, vertauksia tai kuvauksia tapahtuneista.

Ilmestyskirjassakin on tällaista vertauskuvaa, jotka ei täysin selviä muilla Raamatunkohdilla.

voinut avata kirjaa

Tämä ei ole Elämän kirja, josta puhutaan, siitähän kerrotaan Ilm.20:12, ja kun luet kohdan, niin huomaat kyse olevan eri kirjasta, mistä jatkossa puhutaan.

Johanneksen näkemän kirjakäärön sisältö on aivan erilainen, tulee esiin myöhemmin.

eikä katsoa siihen

Tästä kohdasta ei käy ilmi onko sanoma niin suuri, vai salainen, ettei voi katsoa.

Itse uskon syyn olevan siinnä, että se oli itsensä Isän Jumalan kirjoittama, ja siksi niin pyhä, ettei sitä pyhyytensä vuoksi voinut katsoa.

4. Ja minä itkin kovin sitä, ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan kirjaa eikä katsomaan siihen.

Ja minä itkin kovin sitä

Kohdan tulkinnasta on jyrkkiä erimielisyyksiä.

Jotkut päättelee, ettei Johannes voinut olla Taivaassa, koska hän itkee.

Toiset taas, että Taivas on paikka jossa kaikki inhimilliset tunteet säilyvät, kuten suru, pelko, ja kielteisetkin asiat.

Minun käsitykseni on seuraava.

Johannes ei vielä ollut päässyt Taivaaseen kuoleman jälkeen, vaan hänet nostettiin sinne Hengessä, joten hänellä oli inhimilliset tunteet tallella.

Oma mielipiteeni siitä, mitkä tunteet säilyvät Taivaassa.

Aito ilo, onnellisuus, sanomaton hyvä mieli.

ettei ketään havaittu arvolliseksi

Joissain ulkolaisissa käännöksissä sanotaan, ettei demoneissakaan.

Kääntäjät ovat lisänneet mielestään selventävän täydennyksen.

Osoittaa etteivät he ole tunteneet, mitä silloin tarkoitettiin ”Siunauksilla syvyydestä, tai siunauksilla maan alta”.

He luulivat israelilaisten ajattelevan niiden tulevan riivaajilta.

Jakeessa 2 enkeli kysyi, kuka on arvollinen avaamaan ja murtaman sen sinetit.

Nyt ei käy ilmi millainen pikatutkimus Taivaassa tehtiin, kun havaittiin, ettei kukaan ollut arvollinen.

avaamaan kirjaa eikä katsomaan siihen.

Pelkkään avaamiseenkaan ei löytynyt tarpeeksi arvollista.

Huomatkaa ettei tässä puhuta lukemisesta vaan pelkästä katsomisesta siihen.

Tässä otan esiin, ettei edes mainita Pyhää Henkeä, miksi?

Pyhä Henki on Jumalan Henki

1.Kor.2:10. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin.

Taivaassa joku teki tutkimuksen, koska ei havaittu ketään arvolliseksi.

Kuka muu tutkimuksen olisi voinut tehdä kuin Pyhä Henki.

Hyvä lukijani, Pyhä Henki tutkii myös Sinua ja minua, jotka olemme Jumalan Sanaan mukaan Pyhän Hengen temppeleitä.

Pidäthän temppelisi puhtaana.

Tapaammeko täällä seuraavan kerran viikon kuluttua, vai onko seuraava tapaamisemme Taivaassa.

 

Se on niin kuin Jumala suo, ole Siunattu Jeesuksen Vapahtajamme Nimessä ja Veressä.