Ps.2:10. Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat! Ottakaa nuhteesta opiksenne, maan tuomarit!

Jumala tahtoo saada hallitsijoita, kansanjohtajia ja oikeudenjakajia ymmärtämään, kuinka heikkoja he todellisuudessa ovat.

Vaikka olisi kuinka korkea asema tahansa, niin on muistettava aina, kuka on kuningasten Kuningas, ja Herrain Herra, Hänen päätöksensä on lopullinen joka asiassa.

Ilm.19:16. Hänellä on viitassaan ja kupeellaan kirjoitettuna nimi: "Kuninkaiden Kuningas ja herrojen Herra".

Matt.28:18. Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

Hänellä on viime kädessä kaikki valta meidän elämäämme, ja koko maailman tapahtumiin.

11. Palvelkaa Herraa hänen pelossaan, iloitkaa ja vaviskaa. 

Palvelkaa Herraa hänen pelossaan

Tätä pelkoa käsittelen hieman enemmän, että millaisesta pelosta on kyse.

Jumalanpelko käsitetään vieläkin joissain piireissä kauhuna Jumalaa kohtaan.

Samalla sivuutetaan Jumalan rakkaus, koska sen katsotaan vievän ihmisiltä pelon pois.

Jumalanpelko on aikoinaan katsottu esimerkiksi siitä, että lapsen on pelättävä vanhempiaan.

Tämä heijastui kasvatukseen, ajateltiin, että mitä ankarampi kuri, sen parempi.

San.13:24 kohdasta, joka vitsaa säästää…, on väärinymmärrettynä tehty melkein oppi.

Jotkut vanhemmat puhuvat ylpeinä, miten heillä ei vitsaa säästetä.

Heidän käytöksestä ja puheista huomaa rakkautta säästettävän.

Ei kuri tarkoita aina rangaistuksia, vaan rakkautta ja rajoja, esim. seurakuntakuri.

Armoton kuri vaikuttaa usein niin, että uskoon tultua ei ymmärretä Jumalan voivan rakastaa.

Ymmärtämiseen menee usein vuosia, jotkut eivät pääse koskaan irti lapsuuden traumoistaan, ja he näkevät Jumalan vain rankaisijana.

Ihmiset eivät usein käsitä, mitä pelkoa Jumala tarkoittaa, ja haluaa meidän tuntevan.

Raamatussa eräässä kohdassa sanotaan, että Herran pelko on pahan vihaamista.

Meidän on vihattava pahaa, oli se minkälaista hyvänsä, ja tekijänä kuka hyvänsä, vaikka itse. 

Ei siis vihata ihmistä vaan pahaa asiaa, tai tekoja, tai ajatusta

Katsotaan hieman kohtia, jotka avaavat lisää asiaa, ja jaetta 11.

Ps.23:4. Paimenpsalmin 1933 käännöksessä sanotaan, vitsasi ja sauvasi lohduttavat minua.

Käännöksessä on virhe, sillä kyse ei ole vitsasta, vaan heittonuijasta, jota käytettiin petoja vastaan, se antoi turvallisuuden tunteen lampaille.

Joissain käännöksissä sanotaan ”väkevä kätesi” sillä tarkoitettiin kättä, jossa oli jokin ase.

Paimenpsalmissa tarkoitetaan, väkevää kättä, tai heittonuijaa.

Vielä eräs tärkeä Jumalanpelon muoto.

2.Moos.20:20. Silloin Mooses vastasi kansalle: "Älkää pelätkö, sillä Jumala on tullut sitä varten, että hän koettelisi teitä ja että hänen pelkonsa pysyisi teissä,(kirj. teidän kasvoillanne) niin ettette tekisi syntiä."

Huomasitteko ”älkää pelätkö”, ”että Hänen pelkonsa pysyisi teissä, ettei tehtäisi syntiä.”.

Olisipa meillä Jumalanpelkoa niin ettemme syntiä tekisi, se olisi oikeaa Jumalanpelkoa.

Seuraava kohta vahvistaa.

Sananl.3:7. Älä ole viisas omissa silmissäsi. Pelkää Herraa ja karta pahaa!

Lukekaa Sananl. luvut 1 ja 2, ne avaavat paljon, mitä Jumalan tarkoittama Herran pelko on.

Onko Herran pelolla muuta merkitystä?

Ps.25:14. Herra paljastaa salaisuutensa niille, jotka häntä pelkäävät, ja ilmoittaa heille liittonsa. 

Tämä on tärkeää, jos haluamme tulla tuntemaan Jumalaa ja Hänen tahtoansa.

Sitten.

Jes.29:13. Niin Herra sanoi: Tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan mutta pitää sydämensä minusta kaukana. Heidän pelkonsa minun edessäni on vain opittujen ihmiskäskyjen noudattamista.

Myös Jeesukselle oli merkitystä Jumalanpelolla.

Hepr.5:7. Lihansa päivinä Kristus voimakkain huudoin ja kyynelin uhrasi rukouksia ja anomuksia Jumalalle, joka voi pelastaa hänet kuolemasta, ja hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalanpelkonsa tähden.

Tämä Jumalanpelko on monissa käännöksissä ”mielensä pyhyyden”, joten se osoittaa mitä Jumalanpelko myös voi olla, mielen pyhyyttä.

Tämä tarkoittaa sinuakin hyvä lukijani.

Jumalan pelko on niin laaja aihe, että se vaatisi Raamattutunnin.

Ihmisillä on siitä paljon vääriä käsityksiä, ja jokaisella tuntuu olevan oma Jumalanpelkonsa.

Vielä kohta, jossa Herran pelko on hyvää.

Jes.11:1 Mutta Iisain kannosta nousee verso, ja vesa puhkeaa sen juurista.2. Hänen päällään lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. 3. Herran pelko on hänen ilonsa. Ei hän tuomitse silmämitalla eikä jaa oikeutta korvakuulolta,

Huomaa, että siinnä on 7 henkeä, myös Herran pelon henki.

iloitkaa ja vaviskaa.

Kuinka voi iloita ja vavista samaan aikaan, otan kolme Raamatun kohtaa.

1.Aikak.16:29. Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia, tuokaa uhrilahjoja ja tulkaa hänen eteensä. Kumartukaa Herran eteen pyhyyden kauneudessa, 30. vaviskaa hänen kasvojensa edessä, kaikki maa. Maanpiiri pysyy lujana, horjumatta. 31. Iloitkoot taivaat, ja riemuitkoon maa! Sanokaa kansojen keskuudessa: 'Herra hallitsee kuninkaana!'

Hoos.3:5. Sen jälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia, kuningastaan. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttään päivien lopulla.

Huomaa kuinka Herran hyvyyttä lähestytään vavisten.

Hoos.11:10. Herran jäljessä he vaeltavat. Hän ärjyy kuin leijona – niin, hän ärjyy, ja vavisten tulevat lapset mereltä päin. 11. Vavisten he tulevat Egyptistä kuin linnut, Assurin maasta kuin kyyhkyset, ja minä saatan heidät asumaan kodeissaan, sanoo Herra."

Profetia toteutui, kun Juutalaiset tulivat Israelin itsenäistyttyä arabimaista lentokoneilla, koska heidän ei sallittu tulla maata myöten, lännestä he tulivat laivoilla, he iloitsivat ja vapisivat samaan aikaan.

Hyvä lukijani, meillä on suuri Jumala, joka antoi Oman Ainoan Poikansa Vapahtajaksemme, ethän hylkää Hänen rakkauttaan sinua kohtaan!

 

Tavataanko viikon kuluttua, tietenkin, jos Jumala suo!