Ps.4:2 (keskiosa) kun huudan sinua. Sinä päästät minut ahdistuksesta.

kun huudan sinua

Tässä tulee taas mieleen huudot Golgatalla, mutta nyt on kyse toisenlaisista huudoista.

Tarkoitetaan ihmistä joka tuskassa ja ahdistuksessaan huutaa Jumalan puoleen.

Huuto kuvaa myös ihmisen henkistä tuskaa, eikä tarkoita ainoastaan kovaa ääntä.

Sinä päästät minut ahdistuksesta.

Jeesus rukoili Getsemanessa, niin että hikikarpalotkin olivat veripisaroita.

Silloin Hänellä oli ahdistus, ei vain tulevan kärsimyksen tähden, vaan koko ihmiskunnan suurten syntien tähden.

Ahdistuksen poistuminen näkyi Jeesuksesta täydellisenä luottamuksesta.

Matt.26:53. Vai luuletko, etten voisi pyytää Isääni lähettämään heti minulle enemmän kuin kaksitoista legioonaa enkeleitä? 54. Mutta kuinka silloin toteutuisivat Kirjoitukset, jotka sanovat, että näin täytyy tapahtua?" 

Hän ei pyytänyt apua, ei edes enkeliltä, joka vahvisti Häntä Getsemanessa.

Jeesus tiesi tehtävänsä, mitä varten oli tullut maan päälle, ja Isä päästi Poikansa ahdistuksesta.

Ei enää hikoillut verta, vaan totesi ”Näin täytyy tapahtua”.

Mekin voimme rukoilla, kun meillä on ahdistus, ja vaikka sen aihe ei poistuisi, niin Herra voi antaa voimaa kestää, ja mennä sen läpi.

Eräs ahdistuksen muoto, jota yli 260 miljoonaa uskovaa joutuu koko ajan kokemaan eri puolilla maailmaa, on kristittyjen vaino.

Ei se aika ole enää kaukana Suomessakaan, vihan tuulet puhaltavat jo.

Ahdistuksessasi voit turvata Herramme Jeesuksen apuun.

Luottakaa, ja kääntykää Hänen puoleensa.

Vain Hän voi auttaa, kun inhimillisesti näyttää toivottomalta.

Tässä jakeessa näkyy, kuinka Jumalalta tulee apu, vaikka ei aina siten kuin odotamme.

Jakeen sanoma onkin, että vain Hän voi päästää meidät ahdistuksesta.

Tämä aihe on niin laaja, etten käsittele sitä enempää, mutta kehoitan kaikkia tutkimaan mitä Jumala on luvannut.

Usein ihmiset antaa lupauksia Muka Jumalan lupauksina, joita kuitenkaan Jumala ei ole sanonut.

Yleensä taustalla on ihmisten väärät tulkinnat.

Se on eräs syy, miksi on tärkeä tuntea Raamattua = Jumalan Sanaa.

Hyvä lukijani, käänny rohkeasti Jumalan puoleen, kun sinulla on ahdistus.

Hän on ainoa, joka voi auttaa kaikissa asioissasi.

 

Tavataan taas täällä, tai Taivaassa, siten kuin Jumala suo!

Käyttöoikeutesi eivät riitä kommentointiin