Ps.4:6. Uhratkaa vanhurskauden uhreja ja luottakaa Herraan.

Uhratkaa vanhurskauden uhreja

Tämän ja edellisen jakeen, alkuseurakunnan tulkinta on seuraavanlainen.

Daavid rukoilee vastustajiensa puolesta, ja samalla hän profetoi Jeesuksen suhtautumisen vastustajiinsa.

Muistattehan, kuinka Jeesus ristillä rukoili tuomitsijoidensa puolesta.

Luuk.23:34. Mutta Jeesus sanoi: "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät."

Tämän psalmin jakeen, ja Jeesuksen esimerkin mukaan Stefanos rukoili kivittäjiensä puolesta.

Apt.7:59. Kun he kivittivät Stefanosta, tämä rukoili: "Herra Jeesus, ota minun henkeni." 60. Lyyhistyen polvilleen hän huusi kovalla äänellä: "Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä!" Sen sanottuaan hän nukkui pois.

Mikä oli Stefanoksen rukouksen vaikutus.

Saulus niminen mies osallistui vahtimalla kivittäjien vaatteita, ja hänestä tuli Paavali.

Kuten tulokset osoittavat, nuo ohjeet on tarkoitettu olevan voimassa Jeesuksen tuloon asti.

(Pistä mieleesi, tulet tarvitsemaan tätä tietoa)

On tärkeää ymmärtää, mikä merkitys tämän Psalmin jakeen opetuksen noudattamisella on.

Seuraukset osoittavat, että se tuli Jumalalta ohjeeksi tuleviin aikoihin vaikuttavana.

Hyvä esimerkki on, kun Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen tuli alkuseurakunta, jossa jopa 3 tuhatta tuli kerralla uskoon.

Otan vielä jonkun vahvistuksen VT:sta vanhurskauden uhreista, joita ei usein ajatella sellaisina.

 

Ps.51:19. Jumalalle kelpaava uhri on särkynyt henki. Särkynyttä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, halveksi.

Kun elämä tuntuu joskus kolhivan pahasti, ja tunnemme olevamme aivan pohjaliejussa, niin Jumala ei silti halveksi meitä, vaan odottaa meidän kääntyvän Hänen puoleensa.

Se on eräs vanhurskauden uhri.

 

Hoosea.14:3. Ottakaa mukaanne sanoja ja palatkaa Herran luo. Sanokaa hänelle: Anna anteeksi kaikki rikokset, ota meidät armoihisi, niin me uhraamme sinulle huultemme hedelmän.

Ihminen, joka tuntee joutuneensa sivuun elämän tiestä, mutta kun hän palaa niin puheet muuttuvat Jumalan kunnioittamiseksi, sekin on eräs vanhurskauden uhri.

Ps.50:14. Uhraa kiitosta Jumalalle ja täytä lupauksesi Korkeimmalle.

Kiitoksen ymmärrämme helposti huulten uhriksi, mutta lupausten täyttämistä emme useinkaan huomaa vanhurskauden uhriksi.

Pidä mitä olet luvannut Herralle, sekin on vanhurskauden uhri.

Sitten kohta, jossa kiitoksen lisäksi tulee mukaan uusi vanhurskauden uhrin muoto.

Ps.50:23. Joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua. Joka pitää huolen vaelluksestaan, se saa nähdä pelastuksen, jonka Jumala antaa."

Pietari tiivistää nämä kaikki yhteen.

1.Piet.2:5. Rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhrataksenne hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia.

Jumalan Sanan mukaan, näistä vanhurskauden uhreista suurin, jonka ihminen voi antaa,

on antaa koko elämämme uhriksi hänelle.

Eihän meillä ole mitään todella omaa, jonka voisimme antaa, kuten rahat tai mikään muu.

Sillä Herran on maa ja kaikki mitä siinnä on.

ja luottakaa Herraan

Selvä viittaus Jeesuks., Hänestä Ilm. käyttää nimitystä ”Kuningasten Kuningas, ja Herrain Herra”.

 

Oletko valmis antamaan koko elämäsi  uhriksi Herralle, kyselee eräs vähäinen veljenne?

Käyttöoikeutesi eivät riitä kommentointiin