Olemme tottuneet sanomaan rukoushuoneita/kirkkoja Jumalanhuoneeksi.

Ovatko ne sitä Jumalan silmissä, mitä Jumalan Sana sanoo?

Annan Jumalan Sanan vastata kysymykseen, ja vain lyhyesti kommentoin!

 

Ap. t. 17:24. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaiken, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsin tehdyissä temppeleissä.

Ei niin hienoa rakennusta tehdä, jossa Jumala asuisi, ei Hän niin pieni ole, että sopisi ihmisten rakennuksiin.

 

1.Piet. 2:5. Rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhrataksenne hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia.

Tässä on ohje Jumalalta, kuinka meidän on oltava eläviä kiviä, joista Jumala voi rakentaa hengellistä huonetta.

 

1.Kor. 6:19. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, hänen, joka asuu teissä ja jonka olette saaneet Jumalalta? Te ette ole itsenne omat,

Tässä näkyy mikä on Isän Jumalan silmissä Hänen Poikansa Jeesuksen omien arvo!

 

2.Kor. 6:16. Miten sopivat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Mehän olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: "Minä olen asuva heissä ja kulkeva heidän keskellään. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he minun kansani."

Tässä on Jumalan mielipide siitä, voimmeko vaeltaa synnissä maallisten arvojen ja mielipiteiden mukaan.

Entä annammeko ihmispelon ja miellyttämisenhalun määrätä tekojamme, ja elämäämme?

Muista olet Jumalan kansaa!

 

1.Tim. 3:15. Jos kuitenkin viivyn, saat tästä tietää, miten tulee käyttäytyä Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus.

Tässä Paavali tekee Timoteukselle eräänlaisen yhteenvedon, mitä muodostuu näistä ”Elävistä kivistä, Hengellisistä huoneista, Pyhän Hengen Temppeleistä, Jumalan Temppeleistä”.

 

Näistä eli teistä muodostuu Todellinen Jumalan Huone = Seurakunta.

Tutkikaamme itseämme.

Tällaisia nousi mieleen eräälle Taivaan Tien ”taaperolle”.