Luuk.2:3. Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa.
4. Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua,
5. verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana.

Jouluevankeliumia lukiessa ei  tule esiin millaisesta matkasta oli kyse. Mieleen nousee yleensä korkeintaan pari-kolmekymmentä kilometriä. Kuitenkin kyseessä olevaa matka oli noin 175 km, ja reitti kulki Jerusalemin kautta. Erikoisesti Marialle se on ollut vaikea matka. Ei tiedetä onko heillä ollut aasia, vaikka piirroksissa näin nykyään kuvataan.