Tietäjiä sanotaan olleen kolme, mutta Raamattu ei mainitse määrää, eikä kotimaita.

On olemassa vanhoja kirjoituksia, joissa heillä on jopa nimet, mutta niitä ei pidetä kovin luotettavina.

Vaikuttaa kuin heitä olisi ollut useammasta maasta, koska käytetään sanontaa ”Itäisiltä mailta”.

 

Tietäjien lahjat olivat kulta suitsuke ja mirha, kaikki symboloivat eri asioita.

Ehkä selitän ne myöhemmin, koska kyse on hyvin laajasta asiasta.

Lahjoilla oli myös tärkeä osuus perheen toimeentuloon Egyptissä.

Siellä olon aikaa ei tarkoin tunneta.

 

Lahjat olivat sellaisia joita annettiin yleensä vain jo "virassa" olevalle kuninkaalle.

Näin tietäjät julistivat teollaan tunnustavansa Jeesuksen kuninkaaksi.

 

Sen ajan opetuksen mukaan ei lapsi ollut arvokas ennen, kuin hänelle oli opetettu lakia.

Tämäkin osoittaa lahjojen poikkeuksellisuuden.

Israelissa kyllä rakastettiin lapsia, vaikka heitä ei pidetty niin arvokkaina.

Jeesus osoitti tuon opetuksen myöhemmin vääräksi.