Luuk.2:8. Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa.

Huomatkaa kuinka tässä ei puhuta lammaspaimenista, vaan paimenista. Ei tiedetä mitä eläimiä oli kyseessä. Yleensä lampaita ei pidetty yöllä ulkona, mutta nautoja pidettiin, joten joulukuvaelmien lampaat ovat arvelu.

Miksi tämän eläinasian esiintuonti? Siksi, että olisimme huolellisia tutkiessamme Jumalan Sanaa, ja lukisimme niin kuin Sana sanoo, eikä niin kuin joku on arvellut siellä olevan.

VT:n aikana paimenet olivat arvostettuja, ja yleensä perheen pojat hoitivat tehtävää. Jos vanhemmat pojat olivat jossain muussa palvelussa kuten sota tai muu, niin paimennus jäi nuorimman tehtäväksi (Daavid). Arvostus näkyy siinäkin kun Jumala ilmoittaa olevansa Israelin paimen.

Arvostukset kuitenkin muuttuivat ja UT:n aikana paimenet olivat halpana pidetty kansanosa, jotka oleilivat laumojen kanssa.

Nyt enkeli kuitenkin ilmoitti ensimmäisenä suoraan paimenille, noille ihmisten halveksimille sanoman. Tämä osoittaa kuinka Jumala ei  seuraa ihmisten arvon mittareita, vaan hän valitsee itse kenelle puhuu, ja kenet lähettää. Vaikka joku tämänkin lukija tuntisi olevansa liian pieni, ja halpa, mihinkään Jumalan käyttöön, muista ettei Jumala katso sinua sillä silmällä kuin sinä itse katsot.