Luuk.2:9. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti.
10. Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle:
11. teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.
12. Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa."
13. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat:
14. "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!"
15. Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa: "Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti".

Tässä puhutaan enkelistä (jakeet 9-10), mutta ei mainita nimeä. Ilmeistä (ei varmaa), ettei kyse ollut Gabrielista joka ilmoitti syntymästä. Jos olisi niin löytyisi maininta. Toinen huomionarvoinen asia on, ettei kyse ollut mistään enkelikuorosta harppuineen vaan sotavarustuksineen (jae 13). Kyse oli taivaallisesta sotaväestä. Silloin alkoi ratkaiseva sota pimeyden ja valkeuden välillä joka huipentui Pääsiäisaamuun, siksi sotaväki.

Enkelit eivät olleet ylhäällä taivaalla, niin kuin tauluissa kuvataan. He olivat paimenten luona (jae 15), koska menivät paimenten luota taivaaseen. Huomatkaa myös, että paimenet sanoivat enkelien ilmoitusta "Herra meille ilmoitti". He käsittivät ettei ollut kyse näystä vaan todellisesta tapahtumasta.

Jatkan myöhemmin joulun ajan avausta.