Joh.1:45. Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan, Nasaretista". 46. Natanael sanoi hänelle: "Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?" Filippus sanoi hänelle: "Tule ja katso".

Miksi Natanel sanoi näin, ja miksi fariseuksetkin sanoivat myöhemmin lähes samoin?

Sebulonin ja Naftalin maat sijaitsivat Samarian pohjoispuolella, ja niitä pidettiin halvimpina alueina koko Israelissa, Nasaret sijaitsi siellä, siksi tämä kysymys.

Messias ei syntynyt kuninkaanlinnassa, eikä tullut esiin Jerusalemista, vaan kaikki tapahtui Jumalan Sanan mukaan (Betlehem - Egypti - Nasaret).