Matt.27: 34. Yhdeksännellä tunnilla Jeesus huusi kovalla äänellä: "Elohi, Elohi, lema sabaktani?"  Se on käännettynä: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?  

 

Tämän huudon koko merkityksen tarkastelu vaatisi pitkän kirjoituksen. Laitan vain yhden tuntemattomimman, mutta suurimerkityksellisimmän seikan, jossa Jeesus vielä kerran ilmaisee olevansa Israelille luvattu, ja kauan odotettu Messias.

 

Rabit olivat opettaneet jo lähes tuhannen vuoden ajan, että kun Messias tulee, hänet ensin hyljätään, ja sitten pitkien aikojen kuluttua jälleen löydetään. Heillä on kirjoituksissaan etukäteen tuo huutokin, ja he sanovat, että kerran Messias on huutava tämän, eikä sitä lausetta saa sanoa muut kuin Messias.

 

Tässä Jeesus ilmoitti viimeisen kerran Israelin kansalle, olevansa tuo luvattu Messias, Vapahtaja. Huuto loukkasi varmasti erikoisesti hengellistä luokkaa, ja siksi he yrittivät hämätä asiaa alkamalla kysellä huutako hän Eliasta.