Jos olemme sitä mieltä, että meille kuuluu ilman muuta joku asema seurakunnassa, se ei ole Pyhän Hengen antama ymmärrys. 

Jos taas mielessä on ajatus, että meillä on joku tehtävä seurakunnassa, niin se on Pyhän Hengen antama ymmärrys.

Me olemme Kristuksen ruumiin jäseniä, ja jäsenillä on jokaisella oma tehtävänsä.

Eihän meidän ruumiin jäsenetkään tavoittele mitään asemaa, suolisto ei pyri pääksi, eikä maksa sydämeksi. 

Silti niillä on jokaisella oma tärkeä tehtävänsä, eikä ilman niitä elämästä tule mitään.

Mikään ihmisen osa tai elin ei ole itsenäinen, eikä muutu muuksi elämän aikana.

 

Ottakaamme tästä oppia, ettei yritetä olla muuta, tai enempää kuin ollaan, vaan pyritään olemaan sitä, mihin Herramme on meidät ruumissaan tarkoittanut.

Vain yhdessä eläen ja toimien, sen mukaan kuin Kristus meitä ohjaa, ja voimaa antaa, kestämme kaiken sen, mitä elämä tuo kullekin meille, oli se sitten voittoja, kärsimystä tai kiusauksia, mahdollisia lankeemuksia, mitä hyvänsä.

 

Kaikki mitä teemme, me teemme Kristuksen jäseninä, ja se on vakava asia.

Nykymaailman normit tekevät kaiken hyväksytyksi, ja sana synti on heille kauhistus.

Synnin sijaan on tullut sanat yksilönvapaus, ja oikeus tehdä mitä haluaa.

Olkaamme kaiken keskellä eläviä Kristuksen ruumiin jäseniä!

 

 

1.Kor.12:12 Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin;

 

 

 

1.Kor.6: 15. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen jäseniä? Ottaisinko siis Kristuksen jäsenet ja tekisin ne porton jäseniksi? Pois se!