Matt.11:28. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. 29. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. 30. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä."

Tämä ies sanonnan, johon tässä kirjoituksessani keskityn, on yleensä käsitetty tarkoittavan kärsimyksiä, ja raskasta taakkaa. 

Moni puhuu, kuinka hänellä on joku ies kannettavana ja kestettävänä.

Koko sanalla on paha kaiku, ja usein rukoillaan, että Jumala vapauttaisi hänet ikeestään.

Tällöin kyseessä on kuitenkin Lähi-Idän esineistön tuntemattomuus, ei tiedetä mitä ies tarkoittaa.

Se ei ole suinkaan mikään henkisesti, hengellisesti tai ruumiillisesti piinaava asia, vaan pikemminkin helpottava.

 

Ies oli puusta tehty, ja usein sisäpuolelta nahkoilla pehmennetty, vetohärän etuosaan kiinnitetty laite josta lähti ”vetovaljaat” joilla härkä veti jotain perässään.

Jos ei iestä olisi ollut, niin naru olisi pitänyt sitoa kaulan ympärille, silloin se olisi hiertänyt kohta ihon rikki, aiheuttaen paljon tuskaa.

Samoin ihmiset kantaessaan suuria taakkoja, käyttivät iestä hartioillaan helpottamaan kantamista.

Orjille ei tehty iestä, sillä heitä ei katsottu sen arvoisiksi, joskus joku ”hyvä isäntä” saattoi tehdä jonkinlaisen ikeen, mutta ei välittänyt sopivuudesta.

Palvelijatkin joutuivat usein käyttämään iestä, joka ei ollut heille sopiva, eikä se juuri helpottanut kantamista.

Vain perheenjäsenille tehtiin mittojen, ja ruumiinrakenteen mukaan sopiva ies, joka sitten helpotti huomattavasti taakan kantoa, eli teki kuormasta keveän.  

 

Mitä tämä puhuu meille?

Jeesus tuntee taakkamme ja kärsimyksemme.

Hän on valmis auttamaan, ja Hänen ikeensä on sellainen, joka helpottaa meitä kantamaan niitä.

Tässä näkyy se, että Jeesus on hyväksynyt meidät Hänen perheväekseen, koska saamme sopivan ikeen, ja se ”kuorma” joka Hänen perheväkensä joutuu kantamaan, esim. pilkka yms. on keveä, ja siksi helpompi kantaa.

Tuossa hiljaisuudessa ja nöyryydessä sekä levon saamisessa sielulle, on vielä paljon sisältöä, mutta keskityin nyt pelkkään ikeeseen, koska ne muut vaatisivat Raamattutunnin, että voisi selvittää niiden sanoman. 

 

Katsotaan ensi lauantaina uutta aihetta, jos Jumala suo.

Olkaa siunatut, Jeesus ei jätä eikä hylkää heikointakaan lastaan!