Mihin tarvitaan Pyhää Henkeä, ja mitkä ovat Hänen tehtävänsä?

Monissa kristinuskon suuntauksissa opetetaan, myös niin, että Pyhä Henki toimi vain Jeesuksen aikana, eikä enää nykyisin.

Törmäsin Venäjällä sellaiseenkin opetukseen, että kaikki Pyhän Hengen ilmenemismuodot nykyseurakunnissa, ovatkin todellisuudessa paholaisen aikaansaamia.

Katsotaan mitä Jeesus itse sanoo Pyhän Hengen tehtävistä, ja mietitään sitten, onko joku niistä tarpeeton, nykyisissä seurakunnissa. 

Nämä ovat 1938 käännöksestä, ja laitan jokaiseen lyhyen kommentin, asiaa olisi paljon enemmän. 

Kohtiakin olisi paljon enemmän, mutta otan vain joitain.

 

Luuk.2.25: Ja katso, Jerusalemissa oli mies, nimeltä Simeon; hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen päällänsä. 26. Ja Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa, ennenkuin oli nähnyt Herran Voidellun.

Pyhä Henki oli maan päällä ennen Jeesuksen ylösnousemusta, ja ilmoitti valtavan asian.

 

Luuk.3: 22. ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, niinkuin kyyhkynen, ja taivaasta tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt"

Meidänkin on saatava Pyhä Henki, ennen kuin aloitamme Herran palvelemisen. 

 

Luuk.12: 11. Mutta kun he vievät teitä synagoogain ja hallitusten ja esivaltojen eteen, älkää huolehtiko siitä, miten tai mitä vastaisitte puolestanne tahi mitä sanoisitte; 12. sillä Pyhä Henki opettaa teille sillä hetkellä, mitä teidän on sanottava."

Pyhä Henki puolustaa meitä, kun joudumme uskon vuoksi vainotuksi. 

 

Joh.14: 26. Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.

Meidän on tutkittava Jumalan Sanaa, sillä Pyhä Henki muistuttaa ja opettaa kaikesta, mitä Jeesus on puhunut.

 

Joh.16: 8. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion: 9. synnin, koska he eivät usko minuun; 10. vanhurskauden, koska minä menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe; 11. ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu.

Pyhä Henki osoittaa meille mikä on syntiä, mikä vanhurskautta, ja mikä on molempien tuomio, synti vie kadotukseen, mutta vanhurskaus ikuiseen iloon Jumalan luo.

 

Joh.20: 22. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: "Ottakaa Pyhä Henki. 23. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt."

Kun julistamme syntien anteeksiantoa, niin sitä ei voi tehdä ilman Pyhää Henkeä.

 

Apt.1: 8. vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka"

Pyhän Hengen kautta heikkokin saa voimaa.

 

Appt.9: 31. Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha; ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta.

Seurakunnan rakentuminen ja vaellus on mahdollista vain Pyhän Hengen vaikutuksesta, siellä toimii silloin kaikki henki(= armo)lahjat.

 

Apt.13: 2. Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi: "Erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut".

Ajattelemme usein, että seurakunnan johto valitsee, mutta valitsijan pitäisi olla aina Pyhä Henki.

Siksi heidän on oltava koko ajan, Pyhän Hengen ohjauksessa.

 

Apt.16:6 Ja he kulkivat Frygian ja Galatian maan kautta, sillä Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. 7. Ja tultuaan Mysian kohdalle he yrittivät lähteä Bityniaan, mutta Jeesuksen Henki ei sallinut heidän sitä tehdä. 8. Niin he vaelsivat ohi Mysian ja menivät Trooaaseen.

Ei aina ole tarkoitus olla äänessä joka paikassa.

On kuultava mitä ohjeita antaa Pyhä Henki. 

 

Tämä oli tällainen lyhyt katsaus aiheeseen, ja ensi lauantaina lisää Pyhään Henkeen liittyen, jos Jumala suo.