Matt.13:24. Toisen vertauksen hän puhui heille sanoen: "Taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. 25. Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois. 26. Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin. 27. Niin perheenisännän palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle: 'Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta?' 28. Hän sanoi heille: 'Sen on vihamies tehnyt'. Niin palvelijat sanoivat hänelle: 'Tahdotko, että menemme ja kokoamme sen?' 29. Mutta hän sanoi: 'En, ettette lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin. 30. Antakaa molempain kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti; ja elonaikana minä sanon leikkuumiehille: Kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani.'"   

 

Aluksi kerron, että nisu on vehnän vanha nimi suomen kielessä. 

Luste on aivan oma kasvinsa, eikä se ole mikään tavallinen rikkakasvi, vaan vaarallinen myrkkykasvi joka aiheuttaa mm. pahoinvointia tunnottomuutta, huimausta ja jopa kuoleman, sillä tavoin ettei sitä ihminen itse välttämättä tajua.

Jo Rooman vanha lainsäädäntö määräsi ankaran rangaistuksen sille, joka kylvää lustetta toisen peltoon.

Se oli kauan harkittu teko, koska se vaati lusteen siemenen keruuta jo aikaisemmin.

Monissa käännöksissä luste on käännetty rikkaviljaksi, mutta siinnä jää koko asian opetus näkymättä.

 

Tämä on eräs ehkä eniten esikuvia, ja niiden kautta opetusta sisältävä Jeesuksen vertaus.

Sanoma on vakava ja erittäin tarpeellinen nykyisenä aikana, nykyuskoville ja nykyseurakunnille.

Koko vertauksen avaaminen vaatii ehdottomasti Raamattutunnin, joten en edes yritä tehdä sitä tässä.

 

Rikkaviljaksi kääntäminen on hyvä esimerkki siitä, kuinka jos ei ymmärretä asian sisältöä, niin lähdetään oikaisemaan (kääntämään) asia yksinkertaiseksi, mutta samalla menetetään sisällön opetus. 

 

Viikon päästä tavataan täällä, jos Jumala suo.

Olkaa siunatut kaikki Jumalan lapset!