Aam.3: 7. Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille.

Tämä kohta näyttää jääneen ihmisten mieleen eri tavalla, kuin mitä siinnä lukee.

Olen kuullut monen toistavan tätä, ja lisäävän siihen sanan ”ensin”, jolloin tulee, ”Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta ensin salaisuuttaan…"

Tämähän muuttaa koko ajatuksen aivan toiseksi.

Alkuperäinen sanan kohta kertoo vain salaisuuden ilmoittamisesta, eikä siinnä ole, onko ilmoitus 50 vuotta ennen, vai vaikkapa 50 vuotta jälkeen tapahtuman.

Sana ilmoitus viittaa sanaan salaisuus, eikä tekemiseen.

Jumalan kaikkiin toimiin liittyy aina joku tarkoitus, ja se tarkoitus on yleensä salaisuus.

Joskus Jumala ilmoittaa etukäteen tapahtuman, mutta ei useinkaan sen tarkoitusta.

Tarkoitus taas voi avautua myöhemmin, ehkä kymmenienkin vuosien kuluttua, joskus ei koskaan.

Muutama esimerkki.

Talvisodan Jumala ilmoitti kalakauppias Reposelle (1935) Viipurissa, mutta ei tarkoitusta (salaisuutta), joka taas on avautunut myöhemmin.

 

Talvisodan salaisuudesta Jumalan kannalta olen kertonut eräässä Raamattutunnissani.

 

Estonia uppoamista, tai Tshernobylin ydinräjähdystä, ei Jumala ilmoittanut etukäteen, mutta syyn (tarkoituksen) on ilmoittanut myöhemmin.

Näiden kahden syyn (tarkoituksen) olen kertonut aikaisemmissa blokeissani, löytyy etsimällä  blokeistani aivan nimillä Estoni ja Tshernobyl (otsikoissa).

Eikä kohdassa myöskään kerrota, että profeetan on se aina ilmoitettava kansalle, joka ajatus myös herkästi tulee mieleen.

Miksi näin ei ole, se on taas asia erikseen, johon en tässä puutu, liian pitkä kerrottavaksi.  

Jumalan Sanaan ei ole hyvä lisätä, eikä pois ottaa mitään, vaikka ei kohtaa ymmärtäisikään.

Muistakaa mitä Jumala sanoo. 

Jes.1: 12. Herra sanoi minulle: "Sinä olet nähnyt oikein; sillä minä valvon sanaani toteuttaakseni sen".

Ei Jumala sano valvovansa ihmisten virheellisiä käsityksiä Sanastaan, vaan vain omaa Sanaansa.

Kun luemme Raamattua, luetaan niin kuin siinnä lukee, tarkasti ja ajatuksen kanssa rukoillen, niin Pyhä Henki näyttää mitä siinnä lukee, ja mitä ei.

 

Viikon päästä tavataan täällä, jos Jumala suo.

Olkaa siunatut kaikki Jumalan lapset! 

 

Tulevaisuudessa tulen ehkä siirtymään You Tubeen tämän blokini kanssa, mutta kerron siitä sitten.