Nyt seuraa sarja, jossa esittelen kolme Jeesuksen samalla kertaa peräkkäin kertomaa vertausta.

Ne näyttävät pelkiltä kielikuvilta, mutta kaikki tarkoittavat eri asiaa, jotka kuitenkin liittyvät toisiinsa, ja vievät ajatusta eteenpäin.

Kaikissa kolmessa on syvällinen opetus, joita koetan lyhyesti pääpiirteittäin avata.

Aluksi peltoon kätketty aarre.

Tästä on esitetty monta eri teoriaa, mitä tämä tarkoittaa.

Jeesuksen ajan maanomistus, sen suomat oikeudet ja käytännöt, avaavat tämänkin vertauksen.

Katsotaan ensin asiaan liittyviä Raamatunkohtia.

 

Matt.13:44 Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki; ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon.  

 

Jes.33:Ja Hän on sinun aikojesi vakuus, avun runsaus, viisaus ja ymmärrys; Herran pelko on Siionin aarre.

Tässä puhutaan aarteesta, joka on Siionin. 

Siionilla tarkoitettiin siihen aikaan Israelia, nykyään tarkoitetaan muutakin.

Kuitenkin Jeesuksen aikaan vain Israelia. 

 

Sak.9: 16. Ja Herra, heidän Jumalansa, on sinä päivänä auttava heitä, kansaansa, joka on kuin hänen lammaslaumansa; sillä he ovat kruunuun kiinnitettyjä kiviä, jotka kohoavat yli hänen maansa.

Tässä on selvä kuvaus hyvin kalliista aarteesta, sillä hallitsijan kruunussa oli kaikkein arvokkaimmat jalokivet.

Olen nähnyt kopion Englannin kruunujalokivistä ja ne ovat todella loistavat.

Nyt tässä ovat nuo aarteet – kruunuun kiinnitetyt kivet kätkettynä peltoon. 

 

Vielä maininta Jumalan aarteesta Kuolleen meren kääröissä, Psalmissa Israelin kansan vaiheista (ei Raamatun kaanonissa) (frg 76 – 77) ”Israel, kansa, joka on Hänen aarteensa”.

 

1.Kor.3: 9. Sillä me olemme Jumalan työtovereita; te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus.

Tässä taas näkyy kuinka uskovat ovat Jumalan työtovereita, ja maailma on Jumalan viljelysmaa.

Tässä näkyy kaksikin asiaa, mutta otan esiin vain viljelysmaa. 

 

Nämä kohdat yhdessä tarkoittaa, että Israel on kätketty maailman peltoon.

Jeesus ”löysi” Israelin, mutta kätki sen sitten ”maailman peltoon”.

Kuolollaan hän osti maailman, niin ettei se enää ole paholaisen vallassa kuten maailma oli ennen Jeesuksen kuolemaa. 

Luuk.4:5. Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat 6. ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. 7. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun." 8. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Sinun pitää kumartaman Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä ainoata palveleman'." 

 

Jeesuksen aikaan pellon omistajalle kului kaikki mitä oli pellossa, vaikka sen olisi kätkenyt sinne edellinen omistaja, joku sivullinen, tai pellon myöhemmin ostanut.

Maattomat toimi usein näin, kätkivät jonkun arvokkaan johonkin sellaiseen peltotilkkuun, jonka arvelivat voivansa ostaa myöhemmin, ja saada siten kätkemänsä takaisin. 

Vertaukseen Jeesus kätki Israelin arvon Jumalan silmissä, sekä tulevat Israelin kansan vaiheet, kaikkien sukukuntain. 

 

Viikon päästä tavataan täällä, jos Jumala suo, ja silloin avaan kohtaa Kallis helmi.

 

Olkaa siunatut kaikki Jumalan lapset!