Matt.24: 9. Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. 10. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.

 

Yleensä tämän kohdan opetetaan tarkoittavan vain kristittyjä.

Se tarkoitta, kyllä heitäkin, mutta tämä on Jeesuksen sanoma profetia, myös koko Israelin kansasta, erityisesti sen juutalaisosasta, heistä joita kutsutaan juutalaisiksi, ja heihin kohdistuvista juutalaisvainoista. 

 

Juutalaisvainojen alkamisesta on monenlaisia mielipiteitä.

Yleisesti luullaan niiden alkaneen Roomassa, joitain satoja vuosia Jeesuksen kuoleman jälkeen.

Todellisuudessa ne alkoivat paljon aikaisemmin Egyptissä. 

Ensimmäinen tiedetty juutalaisvaino, oli Egyptin Aleksandriassa v. 38.

Ne liittyivät jo silloin Jeesuksen kuolemaan.

Ilmeisesti alkuunpanijoina olivat Jeesuksen kuoleman aikoina Jerusalemissa olleet egyptiläiset.

Juutalaisia haluttiin samalla leimata mielisairaiksi.

Vanhat aikakirjat kertovat, että eräässä näistä vainoista, mielisairas Karabas (= mustapää) puettiin kuninkaaksi, ja kansa huusi hänelle Marin = Herra (Syyrian arameaa), sekä pilkkasi kaikin tavoin, juuri niin kuin Jeesustakin.

 

Juutalaisvainoja onkin sitten ollut aivan nykyaikaan saakka, eikä ne ole ohi vieläkään.

 

Viikon päästä tavataan, jos Jumala suo, sanoo vähäinen veljenne.

Olkaa Siunatut Jeesuksen Kristuksen Messiaan nimessä ja veressä.