5.Moos.22:10. Älä kynnä yhtaikaa härällä ja aasilla.

 

Kielto sekoitta kahta eri eläintä kynnössä johtui siitä, että vahvempi olisi aiheuttanut kipua heikommalle.

Jos vetojuhdat oli pelkkiä härkiä, niidenkin tuli olla yhtä vahvoja.

 

Tämä on esikuva uskovaisen ja uskomattoman elämän yhteydestä, joka on enemmän kuin ystävyys.

He vain tuottavat henkistä kipua toisilleen, eikä kumpikaan ole onnellinen.

Tämä on hyvä pitää mielessä esim. elämänkumppania etsiessä. 

Paavali viittaa esikuvana suoraan tähän kieltoon, kirjoittaessaan korinttolaisille.

 

2.Kor.6:14. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? 15. Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? 

 

Viikon päästä tavataan, jos Jumala suo, sanoo vähäinen veljenne.

Olkaa Siunatut Jeesuksen Kristuksen Messiaan nimessä ja veressä.