1.Joh:4: Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. 2. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; 3. ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.  

Tämä kohta ei ole aivan niin selvä, kuin ensinäkemältä vaikuttaa. 

Nyt on paljon kaikenlaisia ryhmiä, jotka tunnustaa Jeesuksen, kuka miksikin. 

Joidenkin mielestä Jeesus oli suuri profeetta. 

Jotkut sanoo Hänen olevan yksi tuhansista Jumalan pojista, jotkut taas enkeli Mikael. 

Eräs suuntaus sanoo, ”tietysti Hän on Kristus, sillä hänen sukunimensä on Kristus (isän nimi), ja Hänen etunimensä on Jeesus”, näitäkin sanojia on maailmassa miljoonia. 

Nyt täytyy katsoa, mitä Kristukseksi tunnustaminen todella tarkoittaa. 

Kristus on kreikkaa, ja on käännös heprean sanalle Messias. 

Messias oli kautta VT:n ennustettu Jumalan lähettämä voideltu hallitsija ja Vapahtaja Jumalan Ainoa Poika, joka oli jo luomisessa mukana, eikä ole itse luotu. 

Nyt jos joku ei tunnusta Jeesusta lihaan tulleeksi Messiaaksi = Kristukseksi, niin se on antikristuksen henki. 

Vain Jumalan Henki tunnustaa Jeesuksen tuoksi Taivaasta tulleeksi synnin ja kuoleman kukistajaksi Jumalan Ainoaksi Pojaksi. 

Tätä tuo kohta tarkoittaa lyhyesti sanottuna. 

 

Olkaa siunatut Jeesuksen Messiaan (kreik. Kristuksen) nimessä ja veressä. 

Toivoo kanssamatkaajanne.     

 

Käyttöoikeutesi eivät riitä kommentointiin