Ilm.2:5. Muista siis, mistä olet langennut, tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lampunjalkasi paikaltaan. 

Arameankielinen käännös. Muista, mistä olet tullut ulos, ja tee ensimmäisiä tekoja, ja jos et, minä tulen yllesi ja poistan menorasi, ellet tee parannusta. 

Muun kieliset sama sisältö, lampunjaloissa joissain jyrkempi (syöksen).  

Heti käy ilmi, ettei ole kysymys seurakunnasta, joka ei tiedä missä on mennyt harhaan, koska heitä ei kehoiteta ymmärtämään, vaan muistamaan.  

Sitten on käsky, ei pyyntö, tee parannus.  

Jumala ei lupaa hyväksyä seurakuntaa sellaisenaan, vaan parannus on tehtävä. 

Moni opettaa, että Jumala hyväksyy meidät sellaisenaan, ei tarvitse muuttua. 

Näin sanoessa annetaan huomaamattaan ymmärtää Jumalan suvaitsevan syntiä. 

Jumala kyllä hyväksyy ihmisen sellaisena, kun tämä tulee Hänen luokseen, mutta Jumala odottaa ihmisen tekevän parannuksen, ei jatkavan synnissä.  

Sitten tulee käsky tehdä niitä ensimmäisiä tekoja, siis teoillakin on merkitystä. 

En käsittele mitä ne ovat, ne ensimmäiset teot. 

Minun ensimmäiset teot oli rukouksen, ja Raamatun luvun tulo vahvasti elämään. 

Sitten tulee Jumalalta ankara varoitus, joka osoittaa, että Jumalalla on toinenkin puoli kuin pelkkä armo, jota yleensä painotetaan. 

Ei tee tyhjäksi suurta armoa, mutta se on varattu parannuksen tekeville, jos ei tee parannusta, niin armo vaihtuu muuhun, kuin armoon.  

Lampunjalan siirtäminen on vakava asia mille hyvänsä seurakunnalle. 

Lampunjalat olivat menoroita, pyhiä lamppuja, ja kuvasivat seurakuntia kuten luvussa 1 ilmeni. 

Herra liikkui menoroiden keskellä, ja jos menora siirrettiin paikaltaan, ei se ollut Herran lähellä. 

Srk. jonka Herra siirtää pois paikaltaan, joutuu eron Hänestä.  

Tämä on samalla ohje ja käsky myös jokaiselle uskovalle, joka on langennut, muista mistä lankesi, ja tehdä parannus niin kauan kun vielä voi. 

Lankeemuksessa jatkamisesta on kova varoitus, joka on Jumalan Sanaa, ja sitä ei voi selittelemällä tyhjäksi tehdä.  

 

Jos Jumala suo niin viikon kuluttua tavataan täällä. 

Olkaa Siunatut, Jeesuksen meidän Herramme nimessä ja veressä.

 

Käyttöoikeutesi eivät riitä kommentointiin