sillä minä en ole havainnut tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä.  

Taas törmätään tekoihin, jotka tulivat esiin Efeson ja Tyatiran kirjeissä. 

Jokaisen, joka sanoo, ettei teoilla ole mitään merkitystä Jumalan silmissä, kannattaa lukea Ilmestyskirjaa.  

Tässä Jeesus ei sano, ettei Sarden srk:lla ollut tekoja, vaan niitä ei havaittu täydellisiksi Jumalan edessä. 

Seurakuntaa ei moitita tekojen puutteesta, vaan laadusta.                      

Kuollutkin seurakunta voi toimia, ja tehdä tekoja, mutta ne eivät ole sitä, mitä Jumala haluaisi.

Ne eivät kirkasta Kristusta, koska vain Pyhä Henki kirkastaa Kristusta, ja muistuttaa kaikesta, mitä Hän on sanonut, ja opettanut.  

Näyttää siltä, että Jeesus vie tekomme Isän eteen, ja nyt Sardelaisten teot eivät olleet täydellisiä Isän edessä.  

Siellä meidänkin teot ovat Isän edessä. 

Eivätkö meidän tekomme ole aina vajavaisia, joten mikä tekisi ne täydellisiksi? 

Teot tekee täydellisiksi kolme asiaa. 

Ensimmäinen asia, kenen kunniaksi ne teemme, itsemme vai Jumalan. 

Toinen asia on, olemmeko olleet kuuliaisia, Jumalan Pyhälle Hengelle teoissamme, ja teemme sellaistakin ja silloinkin, vaikka ei aina miellytä, tai huvita, mutta Sanan mukaan se olisi kuitenkin Jumalan tahto. 

Kolmas asia, kunnioitammeko myös sellaisia työmuotoja, joita emme itse tee, yhtä arvokkaina Jumalan töinä, vai pidämmekö omaamme, kaikkein oikeimpana. 

Tämä viimeinen on ehkä vaikeampi ymmärtää kuuluvan tähän, mutta se kuuluu. 

Selitys olisi liian pitkä lyhyeen blogiin.

Nämä kolme asiaa tekevät vajavaiset tekomme täydellisiksi Jumalan edessä!

 

Jos Jumala suo, niin noin viikon kuluttua tavataan täällä. 

Olkaa Siunatut, Jeesuksen meidän Herramme nimessä ja veressä.