Voimasi on kyllä vähäinen, mutta sinä olet noudattanut minun sanaani etkä ole kieltänyt nimeäni.   

Tässä tulee mieleen Jumalan Sanan kohta, alkuosa 2.Kor.12: 9. Ja hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa".  

Tulimme ryhmän kanssa aikoinaan työkentällä huomaamaan tämän. 

Vaikka tuntui, ettei meillä ole mitään mahdollisuutta tehdä mitään. 

Oli kaikenlaisia vaikeuksia, olosuhteet, tiet ja oikeastaan joka asia. 

Silti Jumala näytti joka kerta jotain ihmeellistä, ja voimaansa. 

Se vahvisti uskoa meissä, ja synnytti uskoa kuulijoissa.  

Ilmeisesti Veljesrakkauden (Filadelfian) seurakunnassa oli myös inhimillisesti heikot mahdollisuudet. 

Nyt Jumala ilmoittaa ensimmäisen asian mikä vaikutti oven avautumiseen, vaikka srk. oli heikko, ja voima vähäinen.

mutta sinä olet noudattanut minun sanaani  

Tässä on seurakuntatyön, ja uskonelämän perustus, noudata Jumalan Sanaa. 

Tämä oli Filadelfian – veljesrakkauden seurakunnan voimavaran, ja Jumalan suosion lähde.

Jumalan Sanan noudattaminen on nykyseurakuntien, ja jokaisen uskovan oman hengellisen elämän, ja työn perustus, että Jumala avaisi ovia.  

Filadelfia (=veljesrakkaus)antaa esimerkin lähetystyöhön, ja kaikkeen Jumalan Valtakunnan työhön kaikille heikoille, sillä Jeesus käskee! 

Matt.28:19. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. 

Sitten toinen voimavara seurakunnille ja uskoville. 

etkä ole kieltänyt nimeäni.   

Sanoma Filadelfialle liittyy suoraan tähän Jeesuksen Sanaan. 

Matt.10:32. Sentähden, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa. 33. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa. 

Miten on laitasi seurakunta, tai yksilöuskova? 

Oletko kätkenyt Jeesuksen niin ettei maailma sitä sinusta näe, eikä tiedä? 

Hyvä lukijani. 

Jos kaikki tuntuu ahdistavan, ja korona pelottaa, niin älä pelkää. 

Ei Jumala hyljännyt Filadelfiankaan seurakuntaa, vaikka sen voima oli vähäinen, niin ei Hän hylkää sinuakaan. 

Pidä kiinni Jumalan Sanasta, äläkä kiellä Häntä missään tilanteessa. 

Jos et itse tunnu jaksavan, niin Hän kantaa sinua käsillään vaikeimman yli, ja vie sinut kerran Taivaan Kotiin!  

 

Ole siunattu Jeesuksen Kristuksen Nimessä ja Veressä. 

Tapaammehan viimeistään Taivaassa!