Joh.18. 4. Silloin Jeesus, joka tiesi kaiken, mikä oli häntä kohtaava, astui esiin ja sanoi heille: "Ketä te etsitte?"  5. He vastasivat hänelle: "Jeesusta, Nasaretilaista". Jeesus sanoi heille: "Minä se olen".  Ja Juudas, joka hänet kavalsi, seisoi myös heidän kanssaan. 6. Kun hän siis sanoi heille: "Minä se olen" , peräytyivät he ja kaatuivat maahan. 7. Niin hän taas kysyi heiltä: "Ketä te etsitte?"  He sanoivat: "Jeesusta, Nasaretilaista". 8. Jeesus vastasi: "Minähän sanoin teille, että minä se olen. Jos te siis minua etsitte, niin antakaa näiden mennä" ; 

Tässä Jeesus todellisuudessa ilmoittaa suoraan olevansa sama kuin VT:ssä ilmoitettu ”Minä olen”. 

Nimen voima näkyy myös siinnä, että kaikki kaatuivat kuullessaan tuon nimen, myös roomalaiset sotilaat. 

Sotilaita uskotaan olleen osasto nimeltä speira (300 miestä). 

Jeesus sanoo nimensä kahteen kertaan, ettei jää epäselvyyttä mitä Hän tarkoitti. 

Temppelin palvelijat varmasti ymmärsivät merkityksen, mutta olivat niin paatuneita, etteivät välittäneet.  

Roomalaiset sotilaat tuskin käsittivät. 

Tämä’ oli ensimmäinen Pitkänperjantain Jeesuksen suurista ilmoituksista.

 

Toinen suuri sanoma tulee ristillä. 

Matt. 27: 46. Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?"  Se on: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? 

Tämä oli toinen suuri ilmoitus, jota ei voi selittää tarkkaan kovin lyhyesti, mutta tiivistettynä se on tällainen. 

Rabbien opetus, joka lähtee VT: sanomasta, oli opettanut, että kerran Messias huutaa tämän. 

Opetusta saaneet juutalaiset ymmärsivät tämän. 

Huuto tarkoitti myös sitä, että Jeesus oli ottanut meidän kaikkein suurimmatkin synnit kantaakseen. 

Juutalaiset luokittelivat synnit eri asteisiksi, ja raskain niistä oli eroon joutuminen Jumalasta, jolloin Jumala hylkää ihmisen. 

Tämä synnin päälle ottoa meidän ihmisten puolesta huuto kuvasti. 

 

Kolmas suuri sanoma tuli juuri ennen kuin Jeesus antoi henkensä. 

Huomaa, että Jeesusta ei tapettu, eikä Hänen henkeään riistetty, vaan Jeesus itse antoi henkensä. 

Joh.19: 30. Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: "Se on täytetty" , ja kallisti päänsä ja antoi henkensä.  

Tässä Jeesus vain yksinkertaisesti ilmoittaa, että se tehtävä mitä varten Hän tuli maan päälle ”On Täytetty”, eli Hän sovitti syntimme, lunasti meidät pahan vallasta, sekä osti ja pesi meidät verellään (sana oli kullaa). 

Hyvä lukijani, muista nämä kolme merkittävää asiaa tänäkin Pääsiäisenä. 

Ole siunattu Jeesuksen Kristuksen Nimessä ja Veressä. 

Tapaammehan viimeistään Taivaassa!