Mark.13:31. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. 32. Mutta sitä päivää tai hetkeä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa eikä Poika vaan Isä yksin." 

Matt.24: 35. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. 36. Mutta sitä päivää tai hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä Poika, vaan Isä yksin. 

Näissä kahdessa eri kohdassa Jeesus puhuu paluunsa päivästä. 

Tässä on avain, miksi profeetat eivät ole ilmoittaneet koronasta. 

Ilmestyskirjassa kuvattujen tapahtumien huipentuma, on Jeesuksen paluu. 

Tätä paluutahan on ennustettu, vaikka kuin monta kertaa, päivämääriä myöten. 

Kuten todeta voi, pieleen ovat ennustukset, ja tulkinnat menneet. 

Koska Jeesus on sanonut, ettei sitä tiedä, niin pitää uskoa, sillä Sanansa ei katoa. 

Ei pidä uskoa mitää tarkkoja aikoja, olipa sanoja kuin kuuluisa hyvänsä, tai muuten luotettava. 

Muista tämä, ei kukaan ihminen ole lähempänä Isää kuin Poika, Jeesus, ja jos Isä ei ilmoita aikaa Pojalleen, niin ei Hän ilmoita sitä myöskään ihmisille. 

Ei Isä nosta ihmistä Poikansa edelle. 

Nyt näyttää siltä, että koko tuohon sarjaan lopunajan tapahtumista pätee sama asia, ettei niiden alkamisajankohtaa ilmoiteta ihmisille. 

Vaikka tapahtumista on tarkka kertomus Raamatussa, niin aikataulu on vain Jumalan tiedossa. 

Esimerkiksi Israelin kansan paluussa näkyy, että vaikka se on ollut Raamatussa, niin itse tapahtuma tuli yllätyksenä. 

Se oli lopunaikaan kuuluva, siksi ei Jumala ilmoittanut tarkkaa aikaa profeetoille. 

Ei myöskään ole ilmoittanut, milloin tuo takaisin kadonneet Israelin heimot. 

Suomen Talvi- ja Jatkosodan ilmoittivat profeetat (kaksikin), jopa sen, mihin raja tulee jäämään sodan jälkeen. 

Suomen sodat eivät olleet lopunajan sotia, siksi Jumala lähetti ilmoituksen profeettain kautta. 

Nyt lopunajan tapahtumia näyttää alkavan tapahtua, joihin Koronakin liittyy. 

Vaikka Raamatusta näemme tapahtumat, niin aikataulu pysyy yksin Isän tiedossa, ja me näemme vasta sitten, kun joku niistä tapahtuu. 

Hyvä lukijani, tulipa ja tapahtuipa mitä hyvänsä, Jeesus antaa meille hyvät ohjeet tuleviin aikoihin, joten laitan tähän muutamia niistä. 

Luuk.21: 28. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä." 

Matt.25: 13. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä.   

Mark.13: Olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee. 

Kaiken tämän keskellä muista tämä, että me emme tiedä, koska kenenkin on aika siirtyä Herran luo. 

 

Ole siunattu Jeesuksen Kristuksen Nimessä ja Veressä. 

Tapaammehan viimeistään Taivaassa!